Ing. Václav Benda

lektor a specialista na DPH

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993 a nahradil dříve platný systém daně z obratu. Řadu let působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004. Od srpna 2004 působí v soukromé poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH. Je zapsán v seznamu daňových poradců Komory daňových poradců ČR. Na problematiku této daně se dlouhá léta zaměřuje také ve své lektorské a publikační činnosti. V době svého působení na Ministerstvu financí se lektorsky podílel na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů v oblasti DPH. V současné době se zaměřuje na přednášky v oblasti DPH, jako lektor spolupracuje s řadou vzdělávacích agentur, profesních sdružení a realizuje i specializovaná firemní školení v oblasti DPH. V minulých letech se autorsky podílel a v současnosti také podílí na řadě komentářů a dalších odborných publikací, týkajících se problematiky DPH. Pravidelně publikuje články na téma DPH v  odborných časopisech zaměřených na oblast účetnictví a daní a v několika odborných časopisech odpovídá na dotazy čtenářů týkajících se DPH.
Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

18. 6. 2024

Praha

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Novinka Prezenčně

18. 6. 2024

Online

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Novinka Online

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO