Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D., MRICS

partner TPA zodpovědný za oceňování a transakční poradenství, soudní znalec, člen RICS

Vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na této vysoké škole získal též doktorát v oboru Účetnictví a finanční řízení. Na své domovské fakultě působil dlouhou dobu jako lektor předmětů finance podniku a oceňování podniku II. Ve vědecké rovině se zabývá oceňováním, finančním plánováním, sestavením finančního plánu a přeměnami obchodních společností. V těchto oblastech publikoval populární i odborné recenzované články a v kolektivu autorů knižní monografii. Svou disertační práci obhájil na téma „Náklady cizího kapitálu při oceňování podniků v ČR“. S katedrou je stále v kontaktu a příležitostně se účastní jejích výzkumných i pedagogických aktivit. Přednáškové činnost se věnuje i na komerční bázi. Od roku 2006 působí v poradenské společnosti TPA Horwath, kde v pozici Senior Manažera je zodpovědný za oceňovací a znalecké služby Znaleckého ústavu TPA Horwath Valuation Services s.r.o. v ČR. Sám je soudním znalcem jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Je jedním z nejkvalifikovanějších odborníků v oblasti oceňování nemovitostí (zkouška RICS APC (Assessment of Professional Competence) u institutu RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors). Členství v této celosvětově uznávané organizaci potvrzuje jeho odbornost na mezinárodní úrovni. V roce 2013 absolvoval stáž v Crowe Horwath na Novém Zélandu v jejich znaleckém oddělení. Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D., MRICS

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo