Ing. Tomáš Hajdušek

daňový poradce, vedoucí sekce správy daní KDP ČR

Tomáš Hajdušek je daňovým poradcem se zaměřením na správu daní. V roce 2012 byl členem prezídia Komory daňových poradců ČR. Od roku 2013 je vedoucím sekce správy daní při KDP ČR. Od ledna 2012 do března 2014 byl poradcem ministra průmyslu a obchodu pro oblast daní a administrativy podnikatelů. Od dubna 2013 do února 2014 vykonával funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro podnikání, ochranu spotřebitele a digitální ekonomiku. Je jediným společníkem daňově poradenské společnosti Censitio s.r.o.

Ing. Tomáš Hajdušek

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo