Ing. Simona Pacáková

auditor a daňový poradce, předseda Metodické rady Svazu účetních České republiky, člen sekce neziskových organizací Komory daňových poradců České republiky

Simona Pacáková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 1993 se stala členem Komory daňových poradců a v roce 2000 členem Komory auditorů. Specializuje se na účetní a daňovou problematiku vybraných účetních jednotek a nestátních neziskových organizacích. V rámci své auditorské profese provádí přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Je dlouholetou lektorkou se zaměřením na problematiku účetnictví, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací. Účetní metodikou a řešením otázek z praxe se zabývá od roku 2008 také v metodické radě Svazu účetních České republiky. Od roku 2019 je předsedou této Metodické rady. Od roku 2009 zastupuje Svaz účetních České republiky v Národní účetní radě, která je uznávanou autoritou na poli tvorby účetních interpretací.

Ing. Simona Pacáková

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO