Ing. Radek Neužil LL.M.

tajemník kanceláře Komory daňových poradců ČR, zkušební komisař KDP ČR

Absolvent Vysoké školy technické, fakulta strojní, specializace ekonomika a řízení strojírenské výroby (titul Ing.), titul LL. M. získal studiem na Právnické fakultě Masarykova univerzity. Je odborníkem v oblasti regulace svobodných povolání. Od roku 1993 působí jako tajemník Komory daňových poradců České republiky, kterou mimo jiné zastupuje v Confédération Fiscale Européenne (CFE). Je zkušebním komisařem Komory daňových poradců ČR. Od roku 2009 do roku 2015 byl členem prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem a předsedou Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu, dnes působí v této Radě na pozici předsedy Disciplinárního výboru. Od roku 2011 je členem Správní rady Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2013 až 2017 byl členem výboru pro audit ve společnosti ČEZ a.s., od roku 2014 je místopředsedou výboru pro audit společnosti O2 Czech Republic, a.s. V oblasti státní a veřejné správy je nebo byl členem různých výborů a pracovních skupin včetně například komise Ministerstva financí pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu, sekce pro oblast auditu a daňového poradenství nebo finančního výboru zastupitelstva městské části Brno-Líšeň. Pokud jde o přednáškovou činnost, je osloven pořadateli k vystoupení v rámci programů konferencí – např. v 06/2010 konference “Shaping the Accountancy Profession”, kterou v Praze uspořádala globální Asociace profesních účetních Association of Chartered Certified Accountants u příležitosti historicky prvního zasedání Rady ACCA v České republice, kdy ve svém vystoupení shrnul poslední vývoj v České republice v oblasti veřejného dohledu, představil a prezentoval činnost Rady pro veřejný dohled nad auditem včetně role, kterou Rada hraje v systému ochrany veřejného zájmu v oblasti auditu. Člen lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Radek Neužil LL.M.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

7. 2. 2022

Praha

139.5 hod

31 070 Kč

cena bez DPH

IES Prezenčně

14. 2. 2022

Praha

53.5 hod

16 900 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo