Ing. Miroslava Nebuželská

auditorka, členka Komory auditorů ČR, účetní expertka, poradkyně a školitelka v účetnictví a daních pro neziskové organizace

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, obory Informační technologie a Účetnictví a finanční řízení podniku. Studium doplnila semestrálním studiem, stáží na University of Stirling, Scotland. Praxi získala pracovní pozicí v mezinárodní společnosti Procter&Gamble, auditorskou praxi pak od roku 2004 ve společnosti BVM Audit. Její specializací je lektorská činnost ve směru daní a účetnictví se zaměřením na státní neziskový sektor, zejména nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a občanská sdružení. Lektorské činnosti pro neziskový sektor se dlouhodobě věnuje zejména ve spolupráci s Fórem dárců a největší českou nadací NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti). Lektorka je auditorkou, členkou Komory auditorů ČR, účetní expertkou (nejvyšší stupeň systému certifikace účetní profese v ČR), CISA a členkou ISACA. Kromě neziskového sektoru se specializuje též na konsolidace dle CAS i IFRS (reporting balíčky, přechod na IAS/IFRS, konsolidace malých i velkých skupin dle CAS a AS/IFRS) a dále v obecné rovině na účetní a daňovou problematiku právnických osob (prodej podniku, restrukturalizace, nové investice, rozdělení firem, fúze, akvizice), aktuálně na Elektronickou evidenci tržeb pro neziskové organizace. Ve svých přednáškách osobitě a srozumitelnou formou informuje o změnách a novinkách v účetnictví a daňové problematice neziskových organizací, tj. organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, jako např. spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Miroslava Nebuželská

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO