Ing. Milan Míka

Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o.

Je ředitelem Vodárenské společnosti Táborsko s. r. o. Po ukončení ČVUT Praha, fakulty stavební, obor vodní hospodářství a vodní stavby, nastoupil do Vodovodů a kanalizací Jižní Čechy a. s., kde působil postupně na více pozicích. Nastoupil na útvar technické dokumentace, pracoval na středisku čištění a odkanalizování odpadních vod, kde poté působil jako vedoucí střediska. Poté se věnoval koncepčním přístupům ke snižování ztrát vody jako specialista divize. V této pozici uplatňoval své zkušenosti z oboru hydroinformatiky, který mu byl blízký již na ČVUT a na jejíž katedře vypracoval diplomovou práci. Začátkem roku 2004 se stal ředitelem Vodárenské společnosti Táborsko s. r. o., vlastnické společnosti vodohospodářské infrastruktury. I v této pozici se snaží uplatňovat poznatky ze svého působení v provozní organizaci. V současné době, v rámci přípravy koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku, aktivně spolupracuje při promítání výkonnostních parametrů do provozních smluv. V rámci práce v komisi pro vlastníky vodohospodářského majetku SOVAK, které je v současné době předsedou, usiluje o posílení role vlastníků vodohospodářské infrastruktury při řešení aktuálních problémů oboru.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO