Ing. Michal Roháček

vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce – přímé daně, Generální finanční ředitelství

Od roku 1994 pracuje v české daňové správě, zpočátku jako kontrolní pracovník na finančním úřadě, v roce 2001 nastoupil na Ministerstvo financí – Ústřední finanční a daňové ředitelství do Oddělení pro mezinárodní spolupráci při správě přímých daní. Zde byl od počátku zodpovědný za oblast převodních cen, za prosazení principů OECD do daňové praxe. Podílel se na zpracování příslušných metodických pokynů. V roce 2005 se stal vedoucím výše uvedeného oddělení, které je zodpovědné mj. za oblast zdaňování nadnárodních podniků, vč. řešení případných mezinárodních sporů a předběžných cenových dohod. Michal Roháček zastupuje ČR v pracovní skupině č. 6 (transfer pricing) Výboru pro fiskální záležitosti OECD, je členem EU Joint Transfer Pricing Forum. V této práci pokračuje i v rámci nově vytvořeného Generálního finančního ředitelství. Účastnil se jako přednášející několika mezinárodních konferencí věnovaných problematice převodních cen.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo