Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, účetní expert a člen Komory certifikovaných účetních; LVC, s.r.o.

Absolvent VŠE, fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví. Doktorské studium ukončil obhajobou dizertační práce na téma mezinárodních účetních standardů (IAS/US GAPP) se specializací na problematiku finančních nástrojů. Inženýrské studium ukončil na VŠE, stejné fakultě a katedře, obhajobou diplomové práce na téma Investice a finanční deriváty v zobrazení US GAPP. Během studia působil po dobu 3 let jako asistent v účetní a auditorské společnosti J*Consult Economic Service, s.r.o., kde se věnoval reportingu účetních dat klientům a datové analýze prostřednictvím softwaru WinIDEA. Od roku 2003 je odborným asistentem katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE. Účetní expert pro oblast IFRS a konsolidací, účetní expert certifikace účetní profese, člen Komory certifikovaných účetních.
Působil jako zkušební komisař pro zkoušku finančního účetnictví a výkaznictví v systému certifikace účetní profese, nyní je recenzentem zkoušky z IFRS. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Dále je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem, členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR.
Jeho semináře jsou zaměřeny na hlubší poznávání IFRS a cizí měnu v účetnictví a s tím související kurzové přepočty.
Aktivně publikuje, je autorem a spoluautorem učebnic na jím přednášenou problematiku.
Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

7. 6. 2023

Praha

12 hod

6 990 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

7. 6. 2023

Online

12 hod

6 990 Kč

cena bez DPH

KCU Online

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo