Ing. Jiří Nesrovnal

N-Consult s.r.o., daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí odborné sekce daně z příjmů právnických osob při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 v kategorii za komerční daňovou sféru se stal „Daňovou osobností roku 2018“ a ve stejné soutěži se stal za rok 2022 „Nejlepší lektor v daních“

Absolvent VUT, fakulta elektrotechnická, nejprve obor technická kybernetika, posléze v roce 1996 obor daňové poradenství. V roce 2001 absolvoval program dlouhodobého vzdělávání pro daňové poradce, pořádaném Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončeno zpracováním odborné práce na zadané téma. Na jaře 2004 absolvoval komplexní školení školitelů k problematice mezinárodních účetních standardů, studium zakončil úspěšně složenou závěrečnou zkouškou. V srpnu 1995 byl u KDP zaregistrován jako Daňový poradce, v srpnu 1998 pak jako Bilanční účetní. V oblasti daňové a ekonomické problematiky se specializuje na daň z příjmů právnických osob, podvojné účetnictví pro podnikatele, DPH, komplexní účetní, daňový a právní pohled na složitější transakce typu prodeje a vklady podniku, přeměny, snižování základního kapitálu, cenné papíry a daňovou judikaturu a výklady MF ČR. Publikuje odborné články v odborných časopisech typu Bulletin KDP ČR, Hospodářské noviny, Auditor, Právní zpravodaj, Daňový expert, Metodické aktuality a další, je spoluautorem řady odborných publikací např. na téma Účetní závěrka, Transformace obchodních společností, Účetní závěrka v podvojném účetnictví, Prodej podniku, Daň z příjmů a podvojné účetnictví. Člen lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Jiří Nesrovnal

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO