Ing. Jiří Nesrovnal

N-Consult s.r.o., daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí odborné sekce daně z příjmů právnických osob při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 v kategorii za komerční daňovou sféru se stal „Daňovou osobností roku 2018“ a ve stejné soutěži se stal za rok 2022 „Nejlepší lektor v daních“

Absolvent VUT, fakulta elektrotechnická, nejprve obor technická kybernetika, posléze v roce 1996 obor daňové poradenství. V roce 2001 absolvoval program dlouhodobého vzdělávání pro daňové poradce, pořádaném Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončeno zpracováním odborné práce na zadané téma. Na jaře 2004 absolvoval komplexní školení školitelů k problematice mezinárodních účetních standardů, studium zakončil úspěšně složenou závěrečnou zkouškou. V srpnu 1995 byl u KDP zaregistrován jako Daňový poradce, v srpnu 1998 pak jako Bilanční účetní. V oblasti daňové a ekonomické problematiky se specializuje na daň z příjmů právnických osob, podvojné účetnictví pro podnikatele, DPH, komplexní účetní, daňový a právní pohled na složitější transakce typu prodeje a vklady podniku, přeměny, snižování základního kapitálu, cenné papíry a daňovou judikaturu a výklady MF ČR. Publikuje odborné články v odborných časopisech typu Bulletin KDP ČR, Hospodářské noviny, Auditor, Právní zpravodaj, Daňový expert, Metodické aktuality a další, je spoluautorem řady odborných publikací např. na téma Účetní závěrka, Transformace obchodních společností, Účetní závěrka v podvojném účetnictví, Prodej podniku, Daň z příjmů a podvojné účetnictví. Člen lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Jiří Nesrovnal

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo