Ing. Jana Procházková

Vedoucí oddělení, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka KDP ČR

Zaměstnanec Finanční správy České republiky, vedoucí oddělení ostatních agend Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, kam patří mimo jiné agenda daně z nemovitých věcí. Zkušební komisařka pro kvalifikační a rozvojové zkoušky daňových poradců, zkušená lektorka. V roce 1992 absolvovala VŠST v Liberci, obor Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu, v roce 1996 získala kvalifikaci v oboru Doplňující pedagogické studium Univerzity Palackého a v roce 2000 v oboru Oceňování nemovitostí pro bankovní účely, studijní obor Bankovního institutu. Svoje znalosti rozvíjí také prostřednictvím certifikovaných vzdělávacích programů. Je členem garanční skupiny GFŘ pro daň z nemovitých věcí. Od roku 2002 spolupracuje s Komorou daňových poradců ČR (přednášková činnost, příprava testů pro kvalifikační zkoušky daňových poradců v oblasti daně z nemovitých věcí). Dlouhodobě spolupracuje s renomovanými vzdělávacími agenturami jako lektorka kurzů specializovaných na problematiku daně z nemovitých věcí. Publikuje odborné články z oblasti daně z nemovitých věcí. Na internetu je aktivní na www.účetní-portál.cz. Je autorkou aktualizované publikace „Komentář k dani z nemovitých věcí s příklady“. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo