Ing. Jana Procházková

metodička majetkových daní, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka KDP ČR

Daňový metodik Generálního finančního ředitelství, pracoviště Hradec Králové, oddělení majetkových daní a ostatních agend se specializací Daně z nemovitostí a oceňování. Zkušební komisařka pro kvalifikační a rozvojové zkoušky daňových poradců, zkušená lektorka. V roce 1992 absolvovala VŠST v Liberci, obor Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu, v roce 1996 získala kvalifikaci v oboru Doplňující pedagogické studium Univerzity Palackého a v roce 2000 v oboru Oceňování nemovitostí pro bankovní účely, studijní obor Bankovního institutu. Absolvovala další certifikované vzdělávací programy z oblasti státní správy a oceňování nemovitého majetku. Od roku 2002 spolupracuje s Komorou daňových poradců ČR (přednášková činnost, příprava testů pro kvalifikační zkoušky daňových poradců v oblasti daně z nemovitostí). Dlouhodobě spolupracuje s renomovanými vzdělávacími agenturami jako lektorka interních a externích kurzů specializovaných na problematiku daně z nemovitostí. Aktivně publikuje odborné články s aktuálními novinkami oblasti daní z nemovitých věcí v kalendářně aktuálním zdaňovacím období. Je autorkou nejnovější publikace „Komentář k dani z nemovitých věcí s příklady 2021“, první vydání sestavené k právnímu stavu 1. 1. 2021. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo