Ing. Jana Procházková

metodička majetkových daní, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka KDP ČR

Daňový metodik Generálního finančního ředitelství, pracoviště Hradec Králové, oddělení majetkových daní a ostatních agend se specializací Daně z nemovitostí a oceňování. Zkušební komisařka pro kvalifikační a rozvojové zkoušky daňových poradců, zkušená lektorka. V roce 1992 absolvovala VŠST v Liberci, obor Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu, v roce 1996 získala kvalifikaci v oboru Doplňující pedagogické studium Univerzity Palackého a v roce 2000 v oboru Oceňování nemovitostí pro bankovní účely, studijní obor Bankovního institutu. Absolvovala další certifikované vzdělávací programy z oblasti státní správy a oceňování nemovitého majetku. Od roku 2002 spolupracuje s Komorou daňových poradců ČR (přednášková činnost, příprava testů pro kvalifikační zkoušky daňových poradců v oblasti daně z nemovitostí). Dlouhodobě spolupracuje s renomovanými vzdělávacími agenturami jako lektorka interních a externích kurzů specializovaných na problematiku daně z nemovitostí. Aktivně publikuje odborné články s aktuálními novinkami oblasti daní z nemovitých věcí v kalendářně aktuálním zdaňovacím období. Je autorkou nejnovější publikace „Komentář k dani z nemovitých věcí s příklady 2021“, první vydání sestavené k právnímu stavu 1. 1. 2021. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

11. 1. 2022

Praha

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

11. 1. 2022

Online

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Online

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo