Ing. Ilona Součková

Generální finanční ředitelství

Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství ČR, zástupce ředitele Odboru daní z příjmů. Její semináře jsou vyhledávány a dále doporučovány s poukazem na srozumitelnost výkladu, odborný přístup lektorky, její schopnost okamžité správné odpovědi na dotazy, její schopnost použít vhodný praktický příklad pro názornou ukázku při řešení položeného dotazu. Díky svým dlouholetým praktickým zkušenostem daňového okruhu „právnických osob“ se lektorka ve spolupráci s příslušným legislativním odborem reálně podílí na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších aktuálně v čase upravovaných právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy. Dlouholetá členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Ilona Součková

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo