Ing. Hana Juráňová

Daňový poradce č. osv. 424 a auditor č. osv. 1935 s více jak pětadvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, v provádění auditů účetních závěrek účetních jednotek různých typů, zejména podnikatelských subjektů, neziskových organizací, subjektů veřejné správy, v provádění přezkumů hospodaření územně samosprávných celků a v provádění veřejnosprávních kontrol včetně kontrol oprávněného čerpání dotací jak u příjemce dotací, tak u jejich poskytovatelů.

Ing. Hana Juráňová

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo