Ing. Alice Šrámková

účetní expertka a daňová poradkyně

Zkušební komisařka Komory daňových poradců ČR, členka sekce účetnictví. Od roku 1996 členka ACCA, od roku 2001 účetní expert systému certifikace účetní profese v ČR. Členka Komory certifikovaných účetních (KCÚ) a Národní účetní rady (NÚR). Lektorsky zajišťuje a poskytuje výklad oblasti základů konsolidace, konsolidované rozvahy a výkazu zisku a ztráty, základy konsolidace dceřiných, přidružených a společných podniků podle české legislativy nebo konsolidace zahraničních účetních jednotek. Od roku 2001 se lektorka věnuje oblasti IFRS jak prakticky, tak lektorsky. Aktivně publikuje odborné články v odborných časopisech např. typu Navrhované změny ve vykazování leasingů z pohledu nájemce dle IFRS, Srovnání pravidel ČÚS a IFRS – leasing, cizí měny, kurzové rozdíly, výnosy, odložená daň, zásoby aj. Je spoluautorkou publikace „Finanční účetnictví a výkaznictví“, nakladatelství Institut certifikace účetních, a.s. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Alice Šrámková

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

6. 11. 2023

Praha

6 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

6. 11. 2023

Online

6 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Online + záznam

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo