Eva Benková

místní koordinátorka projektu Active A.G.E.

Eva Benková studovala evropská studia na Univerzitě Komenského v Bratislavě a v zahraničí. Od února 2011 je místní koordinátorkou projektu Active A.G.E. pro Odbor sociální péče Magistrátu hlavního města Prahy. Projekt Active A.G.E. je finančně podpořen z programu URBACT a zapojeno je 9 měst z celé Evropy. V rámci projektu analyzovala partnerská města dopady stárnutí populace na jejich město a vzájemně si vyměňovala zkušenosti. Cílem projektu Active A.G.E. bylo zlepšit postupy měst ve vztahu k tomumo aktuálnímu demografickému problému. Nástrojem pro zlepšení postupů měst ve vztahu k stárnutí populace je Místní akční plán. Místní stakeholdři jsou do jeho tvorby aktivně zapojeni prostřednictvím setkání místní podpůrné skupiny. Protože zabezpečení kvalitnějšího života starším občanům je více sektorový úkol, projekt Active A.G.E. se zaměřil na 3 okruhy – ekonomika, pečovatelské služby a inkluze. Výstupem projektu v každém partnerském městě jsou 3 Místní akční plány. Tyto dokumenty komplexně analyzují situaci ve městě a navrhují její řešení. Místní akční plány přináší i konkrétní výstupy: obsahují návrhy projektů, které by mohly být úspěšné ve výzvách Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF), nebo v dalších unijních či národních dotačních programech. Díky mezinárodní výměně zkušeností s městy z celé Evropy jsou Místní akční plány hlavního města Prahy obohaceny o mnohé nápady ze zahraničí. Projekt Active A.G.E. měl pro partnerská města nejen odborný přínos, ale i prestiž z realizace mezinárodního projektu.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO