Dr. et Mgr. Jiří Taišl

advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu

Absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Moderní filologie čeština – francouzština. Absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, interní postgraduální studium na Ústavu románských studií, obor francouzský jazyk, rigorózní zkouška a obhajoba dizertační práce, doktorát v roce 1996. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Občanské a obchodní právo, státní rigorózní zkouška, obhajoba dizertační práce na podzim 2003. Člen Česko-francouzské obchodní komory, Česko–švýcarské obchodní komory a Česko-kanadské obchodní komory. V letech 1996 až 1997 získal zkušenosti jako právník Magistrátu hl. m. Prahy vedením právní agendy související s dostavbou nové archivní budovy v Praze Chodovci. Z oblasti advokacie se orientoval na oblast obchodního a finančního práva, práva finančního trhu, zejména práva souvisejícího s cennými papíry a trestním právem hospodářským. Jeho současnou specializací je právo kapitálového trhu a cenných papírů, směrnice o trzích finančních nástrojů, zahraniční právo, zejména britský a anglosaský právní systém. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky. Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo