Dr. et Mgr. Jiří Taišl

advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu

Absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Moderní filologie čeština – francouzština. Absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, interní postgraduální studium na Ústavu románských studií, obor francouzský jazyk, rigorózní zkouška a obhajoba dizertační práce, doktorát v roce 1996. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Občanské a obchodní právo, státní rigorózní zkouška, obhajoba dizertační práce na podzim 2003. Člen Česko-francouzské obchodní komory, Česko–švýcarské obchodní komory a Česko-kanadské obchodní komory. V letech 1996 až 1997 získal zkušenosti jako právník Magistrátu hl. m. Prahy vedením právní agendy související s dostavbou nové archivní budovy v Praze Chodovci. Z oblasti advokacie se orientoval na oblast obchodního a finančního práva, práva finančního trhu, zejména práva souvisejícího s cennými papíry a trestním právem hospodářským. Jeho současnou specializací je právo kapitálového trhu a cenných papírů, směrnice o trzích finančních nástrojů, zahraniční právo, zejména britský a anglosaský právní systém. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky. Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

26. 9. 2022

Praha

5 hod

2 490 Kč

cena bez DPH

Novinka Prezenčně

26. 9. 2022

Online

5 hod

2 490 Kč

cena bez DPH

Novinka Online

24. 10. 2022

Praha

5 hod

2 490 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

28. 11. 2022

Praha

5 hod

2 490 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

28. 11. 2022

Online

5 hod

2 490 Kč

cena bez DPH

Online

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo