doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

ředitel poradenské společnosti, lektor, konzultant

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Psychologie práce a řízení a absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta národohospodářská. V roce 2009 získal ocenění „Mezinárodní lektor roku 2009“, titulu vydávaného International Biografical Center of Cambridge v Londýně. Je odborným poradcem okruhu vzdělávacích akcí na téma: Personální strategie firmy, personální politiky, konzultantem a poradcem v okruhu přijímacích pohovorů, hodnotících pohovorů a zpětné vazby hodnotícího systému, tzv. 360o zpětnou vazbu, nástroje a techniky důležité pro motivaci zaměstnanců analýza vzdělávacích potřeb. Dále odborným poradcem pro oblast manažerských dovedností, tj. okruhů řízení, vedení a motivace zaměstnanců, manažerských sociálních a komunikačních dovedností, oblasti personálního controllingu, který patří do sféry moderního vedení lidí. Je autorem koncepce „Personální controlling“, je specialistou pro tento okruh personální politiky. Je autorem řady článků na téma řízení a vedení lidí, řízení lidí v organizacích, spoluautorem publikace „Meritum Personalistika“. Dlouholetý člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

12. 7. 2024

Online

6 hod

4 790 Kč

cena bez DPH

Online

21. 8. 2024

Online

6 hod

4 490 Kč

cena bez DPH

Online

6. 11. 2024

Online

6 hod

4 790 Kč

cena bez DPH

Online

13. 11. 2024

Online

6 hod

4 420 Kč

cena bez DPH

Online

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO