doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

člen rekodifikační komise k novému občanskému zákoníku, hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd, of counsel PRK Partners

Působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty ZČU v Plzni se zaměřením na právo obchodních společností, smluvní právo a právo insolvenční (bhavel@kop.zcu.cz). Je členem Legislativní rady vlády ČR a současně je od roku 2001 hlavní zpracovatel paragrafovaného znění návrhu nového obchodního zákona a člen obchodněprávní rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti. Byl členem pracovní skupiny pro vytvoření insolvenčního zákona a je členem stále komise Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo. Je členem představenstva The European Centre for Comparative, Commercial and Company Law sídlící v Krakově a členem redakční rady časopisu “Czasopismo kwartalne całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego (acronym HUK)/Law quarterly for the entire commercial, insolvency and capital market law”. Věnuje se činnosti přednáškové, expertní a publikuje v ČR i v zahraničí.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO