doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

VŠE Praha – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, katedra finančního účetnictví a auditingu

Docentka katedry finančního účetnictví a auditingu, členka Evropské asociace účetních od roku 2004 (EAA), lektorka a konzultantka v oblasti finančního účetnictví podle českých účetních předpisů, v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a jejich implementace v ČR.
Její odbornost spočívá v klasickém způsobu srozumitelného a jasného výkladu účetní problematiky zaměřeného především na logiku stavby přednášeného tématu.

Je autorkou řady odborných publikací (Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 6. vydání, Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání, Základy účetnictví, 2. vydání), spoluautorkou publikace Účetní předpisy pro podnikatele (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy), 3. vydání. Je rovněž autorkou řady odborných článků. Za publikaci „Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství získala na zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze ocenění za nejlepší knižní publikaci fakulty za rok 2013.
Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO