Bc. Zdeněk Šenk

špičkový expert, poradce, lektor a certifikační auditor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autor odborných publikací

Absolvent MZLU v Brně, provozně-ekonomická fakulta, sociálně-ekonomický management, specializace Personální management. Je držitelem mnoha personálních certifikátů u ČSJ Praha (Manažer jakosti, Auditor jakosti, Trenér ČSJ, Auditor BOZP, Manažer EMS, Suditor EMS, Trenér ČSJ, Osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP, Technik požární ochrany). Připravuje a lektorsky zabezpečuje přednášky na téma BOZP a to jak pro různé podnikatelské subjekty, tak pro různé vzdělávací agentury, které na toto téma pořádají tyto kurzy pro veřejnost nebo přímo na zakázku od klienta. Přispívá odbornými články do různých periodik a odborných časopisů, spoluautorsky se podílel na přípravě knihy „Abeceda personalistiky, část Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, vydané v opakovaných vydáních ANAG Olomouc. Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Bc. Zdeněk Šenk

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo