Základy DPH – pro vaši praxi (dvoudenní)

Online + záznam

Lektoři

Ing. Zdeněk Kuneš

Ing. Zdeněk Kuneš

Detail lektora

Termín

13. – 14. 3. 2024; 9:00–16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

12

Program

• předmět daně z přidané hodnoty,
• princip výpočtu DPH,
základní pojmy
• stanovení obratu,
• osoba povinná k dani,
• skupina,
• registrace plátce a identifikované osoby,
• stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby,
• prodej zboží na dálku
• stanovení místa plnění při poskytnutí služby, služby vztahující se k nemovité věci a ostatní služby,
• dovoz zboží, dodání zboží, poskytnutí služby,
• poukazy – jednoúčelový, víceúčelový,
• pořízení zboží z jiného členského státu, stanovení místa plnění, povinnost přiznat daň, nárok na odpočet daně,
• třístranný obchod,
• režim skladu,
• obchodování s novými dopravními prostředky v EU,
• povinnost přiznat daň, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
• povinnost přiznat daň dodání zboží do jiného členského státu, dovoz zboží, poskytnutí služby,
uskutečnění zdanitelného plnění,
• daňové doklady, vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti, uchování,
• daňové doklady při dovozu a vývozu zboží,
• stanovení základu daně, zaokrouhlování, přefakturace,
• výpočet daně,
• oprava základu daně, opravy chyb a omylů, opravný daňový doklad,
• oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky, výše opravy, opravné daňové doklady,
• sazby daně, přílohy, sazby daně u stavebních prací,
dodání nemovité věci, prodej pozemků,
• nájem nemovité věci, ubytovací služba,
• dodání zboží v rámci EU, prokazování přepravy zboží,
• služby související s vývozem a dovozem zboží,
• nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně,
• omezení odpočtu daně při nákupu a technickém zhodnocení osobního automobilu, snížení odpočtu daně – výpočty,

• vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně, nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku,
• zrušení registrace plátce,
• zvláštní režimy – cestovní služby, použité zboží, režim přenesení daňové povinnosti,
• ručení příjemce zdanitelného plnění, minimalizace ručení,
• nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba,
• podávání daňového přiznání, souhrnné hlášení,
• nesprávné uvedení plnění za jiné zdaňovací obdobní – dopady,
• kontrolní hlášení, vyplňování, pokuty, promíjení,
• souhrnné hlášení,
• zvláštní režim jednoho správního místa
• evidence přeshraničních plateb.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Kurz je určen pro ekonomické pracovníky a manažery, kteří se potřebují zorientovat v základní problematice DPH.

Přínos/cíl

Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o uplatňování DPH v tuzemsku, při obchodování se zbožím mezi členskými státy a o dovozu a vývozu zboží.

Jaký je princip fungování DPH u plátců?
Kdy vznikne identifikovaná osoba?
Jaké povinnosti má plátce?
Jaké jsou nejčastější chyby v oblasti DPH v praxi?
Jaké údaje se vykazují v kontrolním hlášení?

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

5 380 Kč bez DPH

6 510 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

13. 3. 2024
Online
13. 3. 2024
Praha

Cenové varianty

24A2800

5 380 Kč

cena bez DPH

6 510 Kč

cena s DPH

24A280A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

10 222 Kč

cena bez DPH

12 369 Kč

cena s DPH

24A280B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

14 526 Kč

cena bez DPH

17 576 Kč

cena s DPH

24A280C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

18 292 Kč

cena bez DPH

22 133 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo