Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XXI. ročník (Oáza Říčany)

Prezenčně

Lektoři

Ing. Ilona Součková

Ing. Ilona Součková

Detail lektora

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma

Detail lektora

Ing. Růžena Hrůšová

Ing. Růžena Hrůšová

Detail lektora

Termín

24. – 26. 8. 2023

Místo konání

OÁZA Říčany, V Chobotě 2112/21, 251 01 ŘÍČANY U PRAHY

Počet výukohodin

17

Program

1. den
24. 8. 2023 (Čt); 11:00–17:00
Zásadní změny zákona o daních z příjmů a jejich vliv na stanovení daňové povinnosti právnických osob za rok 2023 • Ing. Ilona Součková
Novely účinné od roku 2022:
Zákon č. 286/2021 Sb. – novela OSŘ, exekučního řádu a ZDP; sleva z daně z příjmů za zastavenou exekuci,
Zákon č. 353/2021 Sb., kterým se mění zákon o bankách a některých dalších zákonů včetně ZDP; osvobození příjmu plynoucího z výnosu dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice,
Zákon č. 128/2022 Sb. o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace; opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině,
Zákon č. 142/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; nepeněžní příjem zaměstnance za užívání elektromobilu pro soukromé účely, zatřídění zařízení k odbíjení a rozvodná zařízení pro elektromobily,
Zákon č. 244/2022 Sb.; změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o omezení odpadu plastových výrobků.

Novela účinná od roku 2023:
Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
• prodloužení režimu mimořádných odpisů, daňový režim nemovitých kulturních památek, osvobození nepeněžních příjmů u bytových družstev,
• zavedení daně z neočekávaných zisků,
• pokud některé legislativní změny uvedených zákonů věcně navazují na změny zakotvené předchozí velkou novelou ZDP, budou součástí výkladu i tyto daňové postupy a konsekvence.

Pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:
V lednu 2023 byl vydán nový Pokyn GFŘ č. D-59, který navazuje na předchozí Pokyn D-22. Předmětem semináře bude výklad k provedeným změnám.

2. den
25. 8. 2023 (Pá); 10:00–17:00
Daň z přidané hodnoty – aktuálně a očekávané změny • Ing. Růžena Hrůšová
Výklad bude zaměřený na uplatňování DPH u přeshraničních transakcí v EU.
Na konkrétních praktických příkladech obchodů se zbožím (dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, prodeje zboží na dálku) a poskytnutí služeb v EU budou prezentována pravidla pro:
• stanovení místa plnění, a tím členského státu zdanění,
• určení osoby povinné odvést daň,
• daňové doklady,
• související povinnosti – registraci pro účely DPH v tuzemsku (plátce, identifikovaná osoba) a v ostatních členských státech, použití zvláštního režimu jednoho správního místa, vykazování údajů o přeshraničních transakcích v přiznání k DPH, souhrnném hlášení, popř. kontrolním hlášení.

Dále budou představeny aktuální informace o novelizaci zákona o DPH podle stavu ke dni konání semináře, výkladech finanční správy, judikatuře, pokynech výboru pro DPH.

3. den
26. 8. 2023 (So); 9:00–14:00
Zákon o dani z příjmů fyzických osob – aktuálně a včetně judikatury • Ing. Jiří Klíma
Předmětem tohoto semináře je rozbor změn pro rok 2023 v zákoně o daních z příjmů a ve výkladech zákona. Novinky jsou i v navazujících předpisech a mají své dopady do daní z příjmů, představíme nová stanoviska GFŘ, např. nový pokyn D-59, i zajímavou judikaturu.
Tento seminář proto představuje průřez celým zákonem a upozornění na změny a výkladové problémy z pohledu zdanění fyzických osob.
Z obsahu vybíráme:
• změny v osvobození u fyzických osob – prodej nemovitostí,
• stravenkový paušál, zaměstnanecké benefity,
• paušální daň – nový systém,
• prodej obchodního podílu,
• kryptoměny, těžba, obchodování,
• odměny statutárních orgánů,
• příjmy z nájmu, ostatní příjmy.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Zkušeným účetním, daňovým specialistům a poradcům.

Přínos/cíl

Na semináři získáte aktuální informace z daňové a účetní oblasti.
Náplní semináře je také podrobný výklad změn zákona o daních z příjmů vyvolaných jeho novelami vydanými v letech 2022-2023 a jejich důsledky pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob za rok 2023.

Budete mít příležitost zapojit se do široké diskuze a vyměnit si zkušenosti s dalšími odborníky. Společně budete řešit problematická ustanovení vybraných zákonů. Příjemné chvíle zažijete nejen při pracovních, ale i relaxačních aktivitách.

Poznámka

Cena zahrnuje celodenní občerstvení.
Vzdělávací společnost 1. VOX a.s. zajistí rezervaci ubytování, účastníci si jej uhradí sami.
V případě zájmu o ubytování volejte: 777 271 229.
Více informací o areálu: http://www.oazaricany.cz

Dopravní spojení

Autem po D1 (exit 10 – směr Říčany), po silnici 101 cca 3,5 km, doprava do ulice Lipanská, Jizerská, doprava do ulice Široká a doleva do ulice V Chobotě.

+

6 599 Kč bez DPH

7 985 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

24. 8. 2023
Říčany u Prahy

Cenové varianty

2305630

6 599 Kč

cena bez DPH

7 985 Kč

cena s DPH

230563A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

12 538 Kč

cena bez DPH

15 171 Kč

cena s DPH

230563B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

17 817 Kč

cena bez DPH

21 559 Kč

cena s DPH

230563C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

22 437 Kč

cena bez DPH

27 148 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

5. 6. 2023

Online

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Novinka Online

5. 6. 2023

Online

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Online + záznam

6. 6. 2023

Praha

20 hod

9 990 Kč

cena bez DPH

IES Prezenčně

6. 6. 2023

Online

20 hod

9 990 Kč

cena bez DPH

Online + záznam IES

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo