Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2024 v příkladech

Online + záznam

Výklad a řešení praktických příkladů.

Lektoři

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Detail lektora

Termín

19. – 20. 8. 2024; 9:00-16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

12

Program

Regulace účetnictví v ČR:
• účetnictví podle českých předpisů,
• základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.
• nový Zákon o účetnictví

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva):
• pořízení,
• odpisy a vyřazení stálých aktiv,
• technické zhodnocení stálých aktiv.
• finanční leasing z pohledu nájemce

Finanční majetek:
• majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),
• dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),
• derivátové kontrakty (účtování a oceňování).

Zásoby:
• průběžný versus periodický systém,
• inventarizace zásob.

Zúčtovací vztahy:
• přímý a nepřímý odpis pohledávek,
• cizoměnové operace,
• rezervy a přechodné položky.

Operace ve vlastním kapitálu:
• zvyšování a snižování základního kapitálu,
• rozdělování výsledku hospodaření včetně zálohové výplaty.

Účetní uzávěrka a účetní závěrka:
• inventarizace majetku a dluhů,
• vyčíslení splatné a odložené daně,
• rozvaha a výsledovka,
• příloha,
• cash flow.

Souvislý příklad a diskuze.

Určeno

Pro zkušené účetní a hlavní účetní.

Přínos/cíl

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů.
Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

5 780 Kč bez DPH

6 994 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

19. 8. 2024
Online
19. 8. 2024
Praha

Cenové varianty

24A1840

5 780 Kč

cena bez DPH

6 994 Kč

cena s DPH

24A184A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

10 982 Kč

cena bez DPH

13 288 Kč

cena s DPH

24A184B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

15 606 Kč

cena bez DPH

18 883 Kč

cena s DPH

24A184C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

19 652 Kč

cena bez DPH

23 779 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO