Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled

Včetně informací o novele občanského zákoníku s účinnosti od 1. 7. 2020, která poměrně rozsáhle zasáhla právě do oblasti bytového spoluvlastnictví.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Detail lektora

Mgr. Kateřina Horáková

Mgr. Kateřina Horáková

Detail lektora

Termín

7. 12. 2021; 9:00–18:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

8

+

2 790 Kč

3 376 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

9:00–12:30 • Právní pohled • Mgr. Kateřina Horáková
• bytové spoluvlastnictví obecně, typy jednotek,
• prohlášení o rozdělení domu na jednotky, změny a opravy prohlášení,
• vznik SVJ a jeho činnost,
• orgány SVJ a rozhodování,
• práva a povinnosti vlastníků jednotek,
• vymáhání nároků vůči vlastníkům jednotek,
• aktuality z legislativy týkající se SVJ.

Diskuze a zodpovězení dotazů.

13:30–18:00 • Účetnictví, daň z příjmů, DPH • RNDr. Ivan Brychta
• společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky,
• předpisy vztahující se k účetnictví SVJ,
• kdy se stává SVJ účetní jednotkou,
• rozsah vedení účetnictví SVJ a hlavní účetní zásady,
• směrná účtová osnova,
• vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.),
• daně (otázka registrace SVJ k daním, princip zdaňování příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH),
• daňové problémy vlastníků jednotek (ve vztahu k daním z příjmů, k dani z nemovitých věcí),
• vyúčtování služeb, přeúčtování – daňový režim,
• aktuální výklady a novinky v daních a účetnictví v roce 2021 a výhled do budoucna.

Diskuze a zodpovězení dotazů.

Určeno

Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, funkcionářům SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti, notářům a advokátům apod.

Přínos/cíl

Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, okamžikem a způsoby jeho vzniku. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek.
Budou podány informace o novele občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., která nabyla účinnosti 1. 7. 2020 a poměrně rozsáhle právě do oblasti bytového spoluvlastnictví zasahuje.
První část semináře se dotkne i otázek vymáhání nároků společenství vlastníků vůči vlastním členům, zejména nároků peněžitých.

Ve druhé části semináře budete seznámeni s daňovými a účetními souvislostmi fungování SVJ a se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně.
Přínosem jsou komplexní pohled na daňovou a účetní problematiku jak z pohledu samotného SVJ (jeho statutárních orgánů), tak z pohledu jednotlivých vlastníků, praktické ukázky některých postupů na příkladech nebo zdůraznění aktuálních výkladů a novinek ve vztahu k probírané problematice.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

7. 12. 2021
Praha
7. 12. 2021
Online

Cenové varianty

2105440

2 790 Kč

cena bez s DPH

3 376 Kč

cena s DPH

210544A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 301 Kč

cena bez s DPH

6 414 Kč

cena s DPH

210544B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 533 Kč

cena bez s DPH

9 115 Kč

cena s DPH

210544C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 486 Kč

cena bez s DPH

11 478 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo