Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku

Sleva Online + záznam

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Detail lektora

Termín

29. 4. 2024; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

Program

• legislativní rámec, vyhláška 410/2009 Sb. a její změny 2021/2022 – ČUS, ZÚ,
• ČUS pro příspěvkové organizace – zejména 703, 704, 708, 709 a 710, pomocný analytický přehled (poslední změny),
• technická vyhláška č 383/2009 Sb. – poslední změny,
• musíme vest podvojné nebo jednoduché účetnictví?,
• účetnictví v plném či zjednodušeném rozsahu?,
• specifika účtování příspěvkové organizace,
• dotace, příspěvky, dary, granty,
• fondy, transfery,
• majetek a jeho složité případy účtování – bezúplatné předání, ocenění, investiční transfer,
• odpisy majetku, odpisový plán, kategorizace, definice zbytkové ceny, tvorba inv. fondu,
• věcná břemena, technické zhodnocení majetku,
• rozpočet a jeho plnění,
• účtování hlavní a doplňkové činnosti, směrnice pro členění společných nákladů,
• zdaňování příspěvkové organizace – široký a úzký základ daně, veřejně prospěšný poplatník, novela ZDP,
• příjmy z pronájmu a reklam,
• zdaňování a účtování bezúplatných příjmů (darů),
• optimalizace hospodářského výsledku a cash flow koncem roku,
• inventarizace majetku a zúčtovaní inventarizačních rozdílů,
• postup při sestavení účetní závěrky, zpracování výkazu, schvalování závěrky,
• finanční kontrola, vnitřní kontrolní systém,
• veřejný výdaj, veřejnoprávní kontrola,
• sankce za porušení rozpočtové kázně a jejich řešení – pokyn GFŘ o prominutí sankcí,
• nejčastější chyby v účetnictví a daních příspěvkových organizací,
• DPH a příspěvkové organizace – e-commerce,
• komunikace se správcem daně aktuálně.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen zejména účetním a ekonomickým pracovníkům, kteří vedou podvojné účetnictví v příspěvkové organizaci a pro sestavení účetní závěrky potřebují metodickou podporu.

Přínos/cíl

Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a šetřily váš čas, dozvíte se, jak připravit podklad závěrky pro daňového poradce a pro její zveřejnění a získáte jistotu správného postupu.

Víte, jak se postavit k majetku a závazkům v příspěvkové organizaci?
Víte, jak naložit s inventarizačními rozdíly?
Víte, zda můžete či musíte pracovat s hlavní a vedlejší hospodářskou činností?
Víte, jak ovlivní vaše účetnictví transfery?

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 490 Kč bez DPH

1 992 Kč bez DPH

2 410 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

29. 4. 2024
Online
29. 4. 2024
Praha

Cenové varianty

24A013X

2 490 Kč

1 992 Kč

cena bez DPH

3 013 Kč

2 410 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO