Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024

Online

Volný cyklus tří seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Detail lektora

Ing. Monika Sušánková

Ing. Monika Sušánková

Detail lektora

Mgr. Vladimír Černý

Mgr. Vladimír Černý

Detail lektora

Termín

18. – 20. 12. 2023

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

16

Program

1. seminář: 18. 12. 2023; 9:00–16:00
Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024 • Mgr. Vladimír Černý
Aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2023 • zhodnocení dopadů evropských směrnic do českého pracovního práva – rovnováha mezi pracovní a soukromým životem, transparentnost a předvídatelnost pracovněprávních vztahů • výhled možných další změn z pohledu EU a české republiky v dalších letech • vznik pracovního poměru z pohledu praxe, zkušební doba, doba určitá, LPP • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: velká legislativní změna – praktický rozbor jednotlivých změn od roku 2023/2024 • pracovní doba a její rozvrhování – plánování směn, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, denní a týdenní zákonný odpočinek, práce přesčas, evidence pracovní doby • dovolená a její základní ustanovení, čerpání z pohledu všech forem pracovněprávních smluvní vztahů • překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele • doručování písemností – nová legislativní úprava: kdy a co je možné doručovat elektronickou formou • nová úprava práce z domova – práce na dálku • skončení pracovního poměru: základní vymezení z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance • Gender Pay Gap – rovné odměňování v pracovněprávních vztazích: základní seznámení.

2. seminář: 19. 12. 2023; 9:00–13:00
Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024 • Ing. Monika Sušánková
Uplatňování ročních slev v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u poplatníka daně: roční sleva na manželku, manžela poplatníka • nezdanitelné částky ze základu daně u poplatníka • podmínky a způsoby prokazování ročních slev a nezdanitelných částek ze základu daně.
Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – zaměstnavatel:
porovnání měsíčních záloh za zaměstnance s měsíčními rekapitulacemi odvodu záloh na daň,
• provedení inventarizace měsíčních plateb záloh daně ze závislé činnosti • zjištění měsíčního počtu zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce • sestavení vlastního formuláře „ Vyúčtování daně…“ • přílohy k ročnímu vyúčtování.
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob:
porovnání měsíčních plateb srážkové daně s měsíčními rekapitulacemi odvodu srážkové daně • provedení inventarizace plateb srážkové daně • sestavení vlastního formuláře „Vyúčtování daně vybírané srážkou…“ • příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou.
Povinnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu:
závazné termíny • způsoby podání vyúčtování.
Praktické příklady na vyplňování tiskopisů o ročním zúčtování daně.

3. seminář: 20. 12. 2023; 9:00–16:00 • Mzdové předpisy pro rok 2024 • Ing. Růžena Klímová
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v r. 2024 • průměrný výdělek a jeho ochrana • změny v pojistném na nemocenské pojištění • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r 2024 • redukční hranice pro nemocenské pojištění • redukční hranice pro výpočet nároku na náhradu mzdy při DPN • parametrické údaje pro OSVČ v r. 2024 • maximální vyměřovací základ v r. 2024 • sazby pojistného na sociální zabezpečení v r. 2024 • změny v pojistném na zdravotní pojištění • minimální vyměřovací základ • doplatek do minima • zálohy na pojistném u OSVČ hlavní • kdo je považován za OSVČ hlavní s povinností platit zálohy na pojistném • upozornění na povinnosti při změně zdravotní pojišťovny.

Srážky ze mzdy • nezabavitelná částka od 1.1.2024 • životní minimum od 1.1.2024 • normativní náklady dle §§ 26 a 26a zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře •
paušální náhrada nákladů.

Dovolená, čerpání dovolené, nevyčerpaná dovolená • výpočet dovolené po ukončení mateřské dovolené.

Přehled změn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • výpočet příplatkových odměn – příplatek za výkon práce ve svátek, v sobotu a neděli, v noci a ve ztíženém pracovním prostředí • pravděpodobný výdělek u dohod • výpočet dovolené u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • harmonogramy směn, formy seznámení s harmonogramem směn

Hlavní změny v zákoně o daních z příjmů ze závislé činnosti v r. 2024

Změny v dalších právních předpisech:
Zákon o státní sociální podpoře – výše rodičovského příspěvku • Zákon o zaměstnanosti – nárok na podporu v nezaměstnanosti
Zákon o ochraně oznamovatelů – zákon č. 171/2023 Sb.

Určeno

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.

Přínos/cíl

Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2023, pokud budou v době konání semináře známé.
Budete připraveni je aplikovat do praxe.
Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

6 570 Kč bez DPH

7 950 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

18. 12. 2023
Online

Cenové varianty

23A8520

včetně slevy ve výši 1 900 Kč bez DPH při účasti na celém cyklu

6 570 Kč

cena bez DPH

7 950 Kč

cena s DPH

23A852A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

12 483 Kč

cena bez DPH

15 104 Kč

cena s DPH

23A852B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

17 739 Kč

cena bez DPH

21 464 Kč

cena s DPH

23A852C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

22 338 Kč

cena bez DPH

27 029 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo