Protikorupční chování

Prezenčně MV ČR

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-304/2018.

Lektoři

Mgr. Vladimír Černý

Mgr. Vladimír Černý

Detail lektora

Termín

26. 5. 2022; 9:00–14:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

5

Program

• základní právní rámec protikorupčního jednání z pohledu právnických a fyzických osob,
• korupce z pohledu pracovněprávních vztahů,
• interní protikorupční programy – tvorba a obsah:
– vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
– transparentnost,
– řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
– postupy při podezření na korupci,
• základní prvky protikorupčního jednání,
• protikorupční klima na pracovišti,
• problematika oznámení o podezření z korupce a ochrana oznamovatele – „whistleblowing“ („zvonění na zvoneček“),
• etika a chování zaměstnanců – kodexy chování z pohledu korupce – obsahové náležitosti:
– základní principy kodexů,
– protikorupční politika,
– protikorupční směrnice a monitoring,
– co to je korupce – právní rámec, definice korupce, důsledky nedodržení kodexu,
– nedovolená jednání/opomenutí,
– vztahy se zákazníky, dodavateli, a veřejnými činiteli – obecné zásady, výdaje na cestování a reprezentaci, dárky, politika, podpůrné platby,
• korupce a trestněprávní aspekty – základní obecné vymezení.

Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů, případové studie sestavené pro praktické použití a aplikaci v pracovním procesu.

Určeno

Seminář je určen personalistům a všem úředníkům územně samosprávných celků na pozicích vyššího i středního managementu, úředníkům všech odborů územních samosprávných celků, pracovníkům krajů, statutárních měst a obcí.

Přínos/cíl

Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování, např. nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, použití křivé výpovědi, nedodržování etického kodexu, krytí nelegálního postupu při zadání veřejné zakázky apod. Simulací situací „korupčního chování“ kurz poskytne úředníkům územně samosprávných celků znalosti, jak konkrétní případ zdárně vyřešit.

Z diskuze v závěru kurzu vyplyne sada taktik, které jednotlivcům/posluchačům umožní aplikovat protikorupční postoj přímo v praxi.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

2 190 Kč bez DPH

2 190 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

26. 5. 2022
Praha
26. 5. 2022
Online

Cenové varianty

2206080

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

2 190 Kč

cena bez DPH

2 190 Kč

cena s DPH

220608A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 161 Kč

cena bez DPH

4 161 Kč

cena s DPH

220608B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 913 Kč

cena bez DPH

5 913 Kč

cena s DPH

220608C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 446 Kč

cena bez DPH

7 446 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo