Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023

Online + záznam

…s důrazem na přijaté změny, zkušenosti a aktuální trendy ve výkladové praxi.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

JUDr. Petr Bukovjan

JUDr. Petr Bukovjan

Detail lektora

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Detail lektora

Termín

18. – 19. 4. 2023; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

6

Program

Konkrétní obsah bude představen a  přizpůsoben s ohledem na aktuální vývoj pracovněprávní legislativy a problémové otázky, na které narážejí lektoři ve své praxi nebo které jsou předmětem diskuzí v odborné i laické pracovněprávní veřejnosti.

1. den
18. 4. 2023; 9:00–14:00 • JUDr. Petr Bukovjan
změny v zákoníku práce pro rok 2023:
informační povinnost zaměstnavatele – rozšíření a upřesnění povinných údajů, zkrácení lhůty pro podání informace nebo její změny atd.,
zpřísnění právní úpravy dohod o pracích konaných mimo PP – povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, vznik práva na pracovní volno při překážkách v práci, na dovolenou nebo na příplatek za noční práci a za práci v sobotu a v neděli, evidence odpracované doby atd.,
• související změny v dalších právních předpisech – změny v zákoně o inspekci práce co do znění skutkových podstat přestupků a výše pokut za porušení povinností,
změny a problémy v oblasti pracovnělékařských služeb – novela zákona o specifických zdravotních službách ve vazbě na změny v právní úpravě vstupních lékařských prohlídek, praktická aplikace změn provedených ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2023; dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pracovněprávní následky s tím spojené (povaha překážky v práci, převedení na jinou práci, rozvázání pracovního poměru) apod.,
chyby v oblasti dovolené – minimální délka čerpání dovolené, zápočet překážek v práci do odpracované doby pro účel dovolené, čerpání dovolené ve specifických případech (ve zkušební době nebo ve svátek) atd.,
vybrané problémy spojené se skončením PP – zrušení pracovního poměru ve zkušební době a omezení zaměstnavatele, jak pracovat se zákazem výpovědi, kdy je a kdy není zaměstnanec nadbytečný apod.,
překážka v práci na straně zaměstnance, nebo na straně zaměstnavatele? – správné posouzení povahy překážky v práci a práva zaměstnance na náhradu mzdy (platu) na konkrétních příkladech,
• přehled aktuálních rozhodnutí českých soudů a jejich dopad v pracovněprávní praxi.

2. den
19. 4. 2023; 9:00–14:00 • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
• rekapitulace a poučení z pracovněprávních souvislostí vyplývající z nejisté doby – rozvrhování pracovní doby, odměňování, cestovní náhrady, tzv. kurzarbeit aj.,
změny v zákoníku práce pro rok 2023:
home office (práce na dálku) – povinné náležitosti dohody, vypověditelnost, možnost výjimečně nařídit práci na dálku, nově povinné poskytování paušálních náhrad ve stanovené minimální výši, jejich valorizace a daňová uznatelnost, výjimky z hlediska organizace práce a pracovní doby,
doručování písemností – zúžení okruhu písemností doručovaných povinně do vlastních rukou zaměstnance, rozšíření možností doručovat elektronicky, změny v doručování písemností zaměstnancem, řešení sporných situací,
– změny v oblasti žádostí o úpravu pracovní doby pečujících osob – zaměstnankyně a zaměstnanci s dětmi, těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby, příklady z praxe,
• připravovaná nová právní úprava tzv. whistleblowingu,
• poučení z chyb v oblasti pracovní doby – nesprávná práce s fondem pracovní doby dle plánovacího kalendáře, více rozvrhů pracovní doby, rozvržení pracovní doby s ohledem na svátky, nesprávné posuzování a placení práce přesčas, nevhodné délky vyrovnávacích období atd.,
• praktické problémy při využívání tzv. elektronických pomocníků v pracovněprávních vztazích – problémy související s elektronickými docházkovými systémy, elektronické rozvrhování pracovní doby, elektronická výplatní páska, monitoring zaměstnanců aj.,
• praktické problémy při využívání kvalifikačních dohod – prohlubování versus zvyšování kvalifikace, jak správně na obsahové náležitosti dohody, poučení na příkladech z praxe,
• přehled aktuálních rozhodnutí Soudního dvora EU a jejich dopad na praxi.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídicím pracovníkům.
Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva.

Přínos/cíl

Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně významných změn právní úpravy v souvislosti s implementační novelou zákoníku práce, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou vyšších soudů – budete se tak lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce.
Výklad bude zacílen maximálně prakticky tak, aby byl použitelný pro pracovněprávní praxi.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

5 380 Kč bez DPH

6 510 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

18. 4. 2023
Online
18. 4. 2023
Praha

Cenové varianty

23A2790

5 380 Kč

cena bez DPH

6 510 Kč

cena s DPH

23A279A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

10 222 Kč

cena bez DPH

12 369 Kč

cena s DPH

23A279B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

14 526 Kč

cena bez DPH

17 576 Kč

cena s DPH

23A279C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

18 292 Kč

cena bez DPH

22 133 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

23. 3. 2023

Praha

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

23. 3. 2023

Online

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Online + záznam

28. 3. 2023

Online

5 hod

2 690 Kč

1 990 Kč

cena bez DPH

Sleva Online + záznam

28. 3. 2023

Praha

5 hod

2 690 Kč

1 990 Kč

cena bez DPH

Sleva Prezenčně

30. 3. 2023

Online

3 hod

2 290 Kč

1 790 Kč

cena bez DPH

Sleva Online + záznam

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo