Personální a mzdová agenda 2024 – zkušenosti a praktické poznatky

Prezenčně

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

27. 8. 2024; 9:00-16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

6

Program

Zákoník práce v roce 2024 – výtah nejdůležitějších informací.
Postupy před vznikem pracovního poměru • vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování • problematika pracovně lékařských prohlídek a dalších povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařských sužeb • pracovní smlouva a její obsah, zkušební doba a její význam, pracovní poměry na dobu určitou, neurčitou. Změny obsahu pracovního poměru. Vše o ukončení pracovního poměru – zaměstnavatel zaměstnanec, zásadní postupy.

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti dle novely Zákoníku práce – co musí zaměstnavatel u těchto pracovně právních vztahů respektovat. Zákonné nároky zaměstnanců při výkonu práce. Určování směn, nároky na čerpání překážek v práci, zákonných příplatků, a čerpání dovolené. Informování o obsahu dohody a další důležité informace při uzavírání těchto dohod. Doporučené vzory písemností.

Určování pracovní doby – pojem směna a pracovní doba • dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou • režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění • překážky v práci na straně zaměstnance atd. . Vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.

Převody dovolené z roku do roku – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce • řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené • překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce). Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené u zaměstnanců v pracovním poměru a u DPP a DPČ.

Problematika minimální nebo zaručené mzdy s výhledem do roku 2024 – pojmy minimální a zaručená mzda • dopady minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2024 – nejdůležitější informace.
Výpočet srážek. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinný. Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na následné určování třetin a jejich účel. Doporučené postupy. Obsah zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy. Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí.

Zdravotní pojištění v praxi roku 2024.
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2022 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

Pojistné na sociální zabezpečení 2024
Maximální vyměřovací základ • osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění. Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného. Hlášení nepojištěných dohod o provedení práce s pravděpodobnou účinností od 1.7.2024. Rozhodná výše příjmu pro vznik na pojištění. Dalěší důležité informace v této problematice.

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2024.
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.

Změny v zákoně o nemocenském pojištění od roku 2024.
Průřez dávkovým systémem a nároky na jednotlivé dávky nemocenského pojištění. Upozornění na nová pravidla u určitých dávek. Názorné ukázky výpočtů. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance – dodržení léčebného režimu, a možné následky při jejím porušení.

Důchodové pojištění – v roce 2024.
Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2024 – porovnání s rokem 2023.

Daň ze závislé činnosti v roce 2024.
Konsolidační balíček od roku 2024 a zrušení, či omezení jednotlivých slev – poplatník a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti. Pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně. Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.

Zákon o zaměstnanosti ve vazbě na povinnosti zaměstnavatelů:
Zásadní úpravy nároku na podporu v nezaměstnanosti pro uchazeče o zaměstnání. Změna pojmu nelegálního zaměstnání, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.

Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

Vývoj na trhu práce ve vazbě na případné zaměstnávání občanů Ukrajiny:
Prodloužení víza o udělení dočasné ochrany do 31.3.2025. Ohlašovací povinnost zaměstnavatele vůči jednotlivým institucím. Posouzení příslušného víza, pokud má občan Ukrajiny – uprchlík rodinu nebo nějaké zázemí na území ČR – tzv. speciální dlouhodobé vízum. Kvalifikace, praxe, a zdravotní způsobilost tohoto občana Ukrajiny. Vedení povinné evidence o zaměstnávání cizinců – § 102 Zákona o zaměstnanosti.
Odměňování za výkon práce, školení v oblasti bezpečnosti práce, nároky cizince na dovolenou, nemocenskou, a další problémy, které mohou nastat.
Pojistné za občana Ukrajiny na zdravotní pojištění.

Omezení benfitních programů v návaznosti na konsolidační úsporná opatření vlády a zádadní dopady z pohledu osvobození o zdanění těchto benefitů pro zaměstnance – podrobný výklad.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos/cíl

Na semináři získáte aktuální informace, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

2 890 Kč bez DPH

3 497 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

27. 8. 2024
Praha
27. 8. 2024
Online

Cenové varianty

2404800

2 890 Kč

cena bez DPH

3 497 Kč

cena s DPH

240480A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 491 Kč

cena bez DPH

6 644 Kč

cena s DPH

240480B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 803 Kč

cena bez DPH

9 442 Kč

cena s DPH

240480C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 826 Kč

cena bez DPH

11 889 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO