Akreditovaný program: Kouč se zaměřením na leadership

Prezenčně Online

12 výukových dnů, maximálně 12 účastníků

Lednový termín je plně obsazen, jsou vypsány termíny na září 2023.

Lektoři

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Detail lektora

Mgr. Olga  Lošťáková, M.A.

Mgr. Olga Lošťáková, M.A.

Detail lektora

Termín

První setkání: 22. 9. 2023, ukončení: 2. 12. 2023

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

84

Program

Kurz je kombinací prezenčního a online vzdělávání.
Rozsah je 167 vyučovacích hodin, z toho 86 prezenčně a 51 distančně

Setkáme se dvanáctkrát (pátek + sobota), v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd).

Setkáme se v těchto termínech:
22. – 23. 9. 2023
6. – 7. 10. 2023
20. – 21. 10. 2023
3. – 4. 11. 2023
17. – 18. 11. 2023
1. – 2. 12. 2023.

Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

Důraz je kladen na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikace, zvládání konfliktů apod.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.

Prezenční část:
• 12 výukových dnů, kde se účastníci osobně setkají s lektory,
• v prezenční části bude probíhat praktický nácvik koučinku – jak v roli kouče, tak v roli koučovaného. Důraz je kladen na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikace, zvládání konfliktů apod.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.

Online část:
• s výukou můžete začít kdykoliv po přihlášení a úhradě kurzovného,
• pro online vzdělávání využíváme Learning Management System Moodle, který využívají vysoké školy po celém světě,
• online vzdělávání obsahuje videa, prezentace, testy osobnosti, cvičení, úkoly, audionahrávky a další texty – přístup vám zůstane také po ukončení kurzu.

Podpůrné skupiny:
Abyste si koučování a probíraná témata zažili do hloubky, rozdělíte se do menších skupinek, kde budete trénovat a vzájemně si sdílet zkušenosti. Můžete se scházet osobně nebo online. Doporučujeme absolvovat minimálně 10 hodin schůzek.

Co se v průběhu kurzu naučíte:
• Používat filozofii a metody koučinku v oblasti leadershipu a firemního prostředí
• Lépe rozumět sobě a druhým, koučování leaderů
• Zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
• Budovat autoritu a vliv leadera, pracovat se silnými a slabými stránkami osobnosti
• Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování leaderů
• Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu,
• Efektivní komunikaci a asertivitu
• Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti, zvládat obtížné životní situace a krize
• Budovat diversitní firemní kulturu s exkluzivní metodou 5 chairs
• Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče
• Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat

Navíc dostanete zdarma
Kvalitní studijní materiály
Hodinu koučování s lektorkou

Určeno

Kurz je pro každého, kdo chce rozvinout svoje dovednosti v oblasti vedení lidí a zároveň získat praktické zkušenosti kouče se zaměřením na leadership. Důraz klademe na skutečné situace a problémy z reálného života.

Kurz je vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci, kterou mohou využít jako firemní koučové).

Přínos/cíl

Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikače kouče, ale také na osobnostní růst účastníků, aby se stali vynikajícími leadery. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku kurzu. Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.

Při tvorbě koncepce jsme vyšly z moderních poznatků psychologie, leadershipu, neurověd, NLP, mindfulness a práce s podvědomím. Kurz je tedy postaven na základě našich dlouhodobých lektorských prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty – a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

45 000 Kč bez DPH

54 450 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

22. 9. 2023
Online

Cenové varianty

2322180

Po dohodě je možné kurzovné uhradit ve splátkách. Studenti získají slevu 20 %.

45 000 Kč

cena bez DPH

54 450 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo