Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022

Prezenčně KDP ČR

Volný cyklus tří seminářů, které lze absolvovat i samostatně.
Program zohlední změny zákona přijaté k datu konání.

Lektoři

Ing. Ivana Langerová

Ing. Ivana Langerová

Detail lektora

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma

Detail lektora

Ing. Marika Voženílková

Ing. Marika Voženílková

Detail lektora

Termín

5. – 7. 4. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

18

Program

1. seminář
5. 4. 2022; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2022 • Ing. Ivana Langerová
• obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,
• daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,
• předmět DPH – tuzemská plnění,
• uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,
• jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,
• základ daně a její výpočet,
• oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,
• sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),
• osvobozená plnění bez nároku na odpočet,
• odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,
• zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,
• daňové přiznání a kontrolní hlášení,
• ručení za nezaplacenou daň.

2. seminář
6. 4. 2022; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2022 • Ing. Jiří Klíma
Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11) • nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3 • daňový doklad při vývozu zboží (33a) • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16) • nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7 • definice vývozu zboží podle § 66 • definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18 • reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d) • novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2022, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.

3. seminář/workshop
7. 4. 2022; 9:00–16:00 • DPH v příkladech – workshop • Ing. Marika Voženílková

TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):
• porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,
• fikce dodání zboží a poskytnutí služby,
• prodej majetku mimo režim DPH,
• dlouhodobý majetek – změna vymezení hodnoty,
• finanční a operativní leasing v souvislostech,
• sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,
• řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,
• opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, KH,
• problematika nájmů, novelizované ust. § 56a,
• nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,
výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.

INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:
• dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,
• nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,
• nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,
• přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,
• pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,
• příklady porušení režimu skladu a dopady,
• přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.

VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):
• zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,
• dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,
• dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,
• vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).

Zálohy na daňový odpočet a další změny daňového řádu.

Komplexní příklad.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů.

Přínos/cíl

Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

7 170 Kč bez DPH

8 676 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

5. 4. 2022
Praha

Kurzy v tomto cyklu

Cenové varianty

2203370

včetně slevy ve výši 1 500 Kč při účasti na celém cyklu

7 170 Kč

cena bez DPH

8 676 Kč

cena s DPH

220337A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

13 623 Kč

cena bez DPH

16 484 Kč

cena s DPH

220337B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

19 359 Kč

cena bez DPH

23 424 Kč

cena s DPH

220337C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

24 378 Kč

cena bez DPH

29 497 Kč

cena s DPH

2203371

cena pro členy Komory daňových poradců ČR

6 170 Kč

cena bez DPH

7 466 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo