IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně

Prezenčně

Komplexní a vzájemně provázaný výklad požadavků mezinárodních standardů (IFRS) na jednotlivé oblasti účetní závěrky.

Lektoři

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Detail lektora

Termín

22. 10. – 24. 10. 2024; 1. a 2. den 9:00–18:00, 3. den 9:00–17:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

23

Program

• definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky,
• výchozí koncepce oceňování IFRS (včetně problematiky kursových rozdílů – IAS 21, aktivace výpůjčních nákladů – IAS 23 a problematiky snížení hodnoty aktiv – IAS 36, IFRS 13 – Oceňování v reálné hodnotě),
• dlouhodobá nehmotná aktiva (IAS 38, vazby na související standardy),
• dlouhodobá hmotná aktiva (IAS 16, vazby na související standardy),
• investice do nemovitostí (IAS 40, vazby na související standardy),
• dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5),
• leasingy (IFRS 16),
• zásoby (IAS 2),
• finanční aktiva a závazky (pohledávky, cenné papíry, závazky – základní východiska klasifikace a oceňování – zejména standardy IFRS 9, IAS 32),
• vlastní kapitál (Koncepční rámec, IAS 1, IAS 32, IFRS 9),
• rezervy, dohadné položky, podmíněné pohledávky a závazky (IAS 37),
• odložená daň (IAS 12),
• rozvaha (IAS 1),
• výsledovka (IAS 1, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky),
• výkaz peněžních toků (IAS 7),
• komentář k účetním výkazům (IAS 1, IAS 8, IFRS 8, IAS 10, IAS 24).

Určeno

Seminář je určen široké odborné veřejnosti (nejen účetním pracovníkům), která chce porozumět logice IFRS. S ohledem na hlubší vhled do problematiky doporučujeme účast zájemcům se znalostí principů účetnictví. Vhodný je pro začátečníky i pokročilé. Komplexnost výkladu a vzájemných souvislostí může být přínosná i pro ty, kteří již s IAS/IFRS pracují.

Přínos/cíl

Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi.

Výklad je doprovázen množstvím praktických příkladů. V závěru kurzu mají absolventi možnost (nikoliv povinnost) vypracovat test, který jim umožní efektivní zopakování probírané problematiky.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

15 990 Kč bez DPH

19 348 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

22. 10. 2024
Praha

Cenové varianty

2401920

15 990 Kč

cena bez DPH

19 348 Kč

cena s DPH

240192A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

30 381 Kč

cena bez DPH

36 761 Kč

cena s DPH

240192B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

43 173 Kč

cena bez DPH

52 239 Kč

cena s DPH

240192C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

54 366 Kč

cena bez DPH

65 783 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

21. 5. 2024

Online

12 hod

6 290 Kč

cena bez DPH

Online + záznam KPV

21. 5. 2024

Praha

4 hod

2 490 Kč

1 992 Kč

cena bez DPH

Sleva Prezenčně KPV

21. 5. 2024

Online

4 hod

2 490 Kč

1 992 Kč

cena bez DPH

Sleva Online + záznam

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO