Konference Kolektivní vyjednávání 2023

Všechny, kteří se podílí na kolektivním vyjednávání a mají ve své kompetenci komunikaci s odborovou organizací, srdečně zveme na letošní „výroční“ V. ročník konference: Kolektivní vyjednávání z pohledu zaměstnavatelů, vedení sociálního dialogu a jeho budoucnost z pohledu právních norem EU, který budeme pořádat v 17. 10. 2023 v prostorách společnosti Nexen Tire Europe.

Přínos

Letošní setkání bude ojedinělé místem konání i doplňkovým programem: bude se konat v prostorách evropského závodu Nexen Tire Europe a součástí programu bude také prohlídka výroby.

Program bude opět aktuální vzhledem k trendům a dění tohoto roku včetně praxe a konstruktivních příspěvků účastníků. 

Letošní ročník vám přinese zhodnocení kolektivního vyjednávání za rok 2023 i s výhledem do roku 2024. Aktuálnost tohoto setkání je podložena současnou situací: růstem inflace a navyšováním mzdových požadavků, zejména ze strany odborů. 

  • stěžejní networking pro zaměstnavatele a odbory, 
  • praktická řešení, 
  • konstruktivní přístup, 
  • postupy v průběhu kolektivního vyjednávání, 
  • růst inflace a cen energií vs. požadavky na revizi kolektivních smluv, 
  • prostor pro hledání oboustranně vyhovujících kompromisů, 
  • odbory vs. zaměstnavatelé = hledání shody a sociální dialog. 

Seznámíte se s praktickým řešením i postupy v průběhu kolektivního vyjednávání a získáte prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností. Dozvíte se, jak postupovat při sporech při jednání o uzavření kolektivní smlouvy a jak při průběžném jednání s odborovými organizacemi. Budete upozorněni na časté chyby zaměstnavatelů a dozvíte se, jak se takovým chybám vyhnout. 

Řečníci konference

Mgr. Vladimír Černý – rozhodce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání.

Ing. Pavel Puff – obchodní ředitel společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

Ing. Linda Kostrůnková – HR manager Nexen Tire Europe s.r.o.

JUDr. Jan Vácha, Ph.D. – vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání MPSV ČR

Za účasti manažerů z praxe a dalších odborníků:

Michal Chmiel – HR Director ORLEN UNIPETROL

Mgr. Lenka Štíbrová, MBA – Personální ředitelka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

František Škrdlant – National HR Director & Regional IP Director Valeo Compressor Europe s.r.o.

Mgr. Petr Havelka, MBA – Personální ředitel, ŽĎAS a.s.

Program

9:00–9:15 • Zahájení, úvod • Mgr. Vladimír Černý a Josef Šindelka

9:15–10:15Inflace, úsporné balíčky a odměňování • Ing. Pavel Puff (TREXIMA, spol. s r.o.) 
• vývoj inflace a její dopad na mzdy, 
• inflační tlak a situace na trhu práce, 
• jak na vývoj inflace reagovaly firmy a jak se promítnulo do kolektivního vyjednávání, 
• přístup firem k benefitům před zveřejněním vládního úsporného balíčku, 
• nové právní normy EU a jejich dopad na práci personalistů. 

10:15–10:30 • Představení společnosti Nexen Tire Europe •  Ing. Linda Kostrůnková  (HR manager Nexen Tire Europe s.r.o.)

10:30–11:00 Příprava na prohlídku výroby

11:00–11:30 Prohlídka výroby Nexen Tire Europe • 1. skupina

10:10–11:40 Prohlídka výroby Nexen Tire Europe • 2. skupina

11:30–12:30 • Polední přestávka (oběd)

12:30–13:15 Plán legislativních úprav MPSV v oblasti kolektivního vyjednávání a kolektivního pracovního práva v rámci transpozice směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU

• JUDr. Jan Vácha (vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání MPSV ČR)

13:15–14:00Odpolední blok s Mgr. Vladimírem Černým: Sociální dialog a jeho dvě základní oblasti se zapojením účastníků panelové diskuse
1. Kolektivní vyjednávání – kolektivní smlouva
2. Sociální dialog ve firmě během roku – platnosti kolektivní smlouvy
• sociální dialog z pohledu firemních kultur: evropská, česká, japonská, korejská
• sociální dialog a odborový pluralismus
• informování, projednávání, spolurozhodovaní – vymezení praktických rozdílů a forem komunikace s odborovou organizací,
• manažer a odborový funkcionář – denní komunikace, podřízený zaměstnanec x odborový funkcionář, míra odpovědnosti manažer x odborový funkcionář, plnění pracovních úkolů ve vztahu k výkonu odborové činnosti na pracovišti zaměstnavatele,
• aktuální situace v oblasti pracovního boje: stávka x výluka

14:00–14:15 • Přestávka

14:15–17:00 • Panelová diskuse a výměna zkušeností z kolektivního vyjednávání • moderuje Mgr. Vladimír Černý 
• role sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání do dalších let – EU a podpora vedení sociálního dialogu  
• aktuální situace v kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu 2023 – 2024  
• výměna zkušeností.  

Účastníci panelové diskuze:

Michal Chmiel – HR Director ORLEN UNIPETROL

Ing. Linda Kostrůnková – HR Manager Nexen Tire Europe s.r.o

František Škrdlant – National HR Director & Regional IP Director Valeo Compressor Europe s.r.o.

Mgr. Petr Havelka, MBA – Personální ředitel, ŽĎAS a.s.

Mgr. Lenka Štíbrová, MBA – Personální ředitelka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Konferenci pořádáme ve firmě Nexen Tire Europe (Průmyslová zóna Triangl, Bitozeves) 17. 10. 2023 od 9:00 do 17:00.

Partneři konference

Tým VOX | 17. 7. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO