Daňové tabulky 2024

Daňové tabulky pro tento rok můžete prohlížet ve třech různých formách. K dispozici je PDF verze ke stažení, dále je celý obsah tabulky ke čtení ve formě online stránky níže a nakonec tabulky můžete získat i ve stojanech u našich učeben v laminované podobě. I letošní přehled pomohla připravit naše dlouholetá specialistka Marta Šťastná.

Daně z příjmů 2024

po více než% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
18 měsících50 %
30 měsících100 %
po uplynutí alespoň% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
12 měsíců100 %
interval poslední známé daňové povinnosti v Kč (D)výše zálohyčetnost záloh
<0; 30 000>0×
<30 001; 150 000>40 % Dpololetně
<150 001; ∞ >1/4 Dčtvrtletně
odpisová skupinapříkladpočet let odpisovánímin. doba trvání fin. leasingu v měsících
1 kancelářské stroje a počítače, televizní kamery336
2obráběcí a tvářecí stroje, stavební stroje, nákladní i osobní automobily554
3mosty, turbíny, el. motory, výměníky tepla, klimatizační zařízení, lodě10114
4budovy ze dřeva a plastů, oplocení, stožáry, energetická výrobní díla20234
5většina budov a staveb, bytů a nebytových prostor a jednotek, silnice30354
6administrativní budovy, velká obchodní domy, muzea, hotely50594
odpisová skupinav prvním rocev dalších letechpro zvýšenou vstupní cenu
1 204033,3
21122,2520
35,510,510
42,155,155,0
51,43,43,4
61,022,022
odpisová skupinav prvním rocev dalších letechpro zvýšenou zůstatkovou cenu
1 343
2565
3101110
4202120
5303130
6505150
odpisová skupinav prvním roce odpisovánív dalších letech odpisovánípro zvýšenou vstupní cenu
10 / 15 / 20 %10 / 15 / 20 %10 / 15 / 20 %
130 / 35 / 4035 / 32,5 / 3033,3 / 33,3 / 33,3
221 / 26 / 3119,75 / 18,5 / 17,2520 / 20 / 20
315,4 / 19 / 24,49,4 / 9 / 8,410 / 10 / 10
druh majetkuzpůsob odpisování
nehmotný majetekdle účetních předpisů
nová bezemisní vozidla § 30amimořádné daňové odpisy 24 měsíců
zařízení pro výrobu elektřiny § 30b240 měsíců
technické zhodnocení nemovité kultur. památkyroční odpis 1/15
fyzické
osoby
sazba daně z příjmů fyzických osob do 36násobku průměrné mzdy15 %
fyzické
osoby
nad 36násobek průměrné mzdy23 %
fyzické
osoby
sazba pro samostatný základ daně15 %
právnické
osoby
sazba daně z příjmů právnických osob21 %*)
právnické
osoby
sazba pro samostatný základ daně15 %
*) Neplatí pro penzijní společnosti (0 %), základní investiční fondy (5 %), daň z neočekávaných zisků (60 %).

sleva na zaměstnance se zdravotním postižením18 000 Kč
sleva na zaměstnance s těžším zdravotním postižením60 000 Kč
odpočet na podporu výzkumu a vývoje
základní sazba100 %
zvýšená sazba (na částku převyšující výdaj za minulé zdaňovací období)110 %
odpočet na podporu odborného vzdělávání
na pořízení majetku pro odborné vzdělávání
zvýšená sazba (využití pro odborné vzdělávání více než 50 %)110 %
snížená sazba (využití pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % – 50 %)50 %
na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta
počet hodin násobený počtem studentů200 Kč
typ částkyza zdaňovací období v Kčza měsíc v Kč
základní30 8402 570
na invaliditu – I. a II. stupně2 520210
– III. stupně5 040420
– držitel průkazky ZTP/P, nárok na průk. ZTP/P16 1401 345
daňové zvýhodnění na
1. dítě
2. dítě
3. a další dítě

15 204
22 320
27 840

1 267
1 860
2 320
na manžela24 840
druh příjmusazbamax. v Kč
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hosp., příjmy z řemeslných živností80 %1 600 000
Příjmy z ostatních živností60 %1 200 000
Příjmy z nájmu vč. příjmů z nájmu majetku vloženého do obchodního majetku30 %600 000
Ostatní případy uplatnění paušálu40 %800 000
odpočetmaximum
úroky z úvěrů na bytové potřeby150 000 Kč na společně hospodařící domácnost
bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely15 % základu daně
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče48 000 Kč
průměrná mzda43 967 Kč
minimální mzda18 900 Kč

Pojistné sociálního pojištění 2024

osoba / sazba pojistnéhoveřejné zdravotnínemocenskédůchodovéstátní politika zaměstnanosti
zaměstnanec1/3 z 13,5 %7,1 %7,1 %7,1 %
zaměstnavatelzbytek24,8 %*)24,8 %*)24,8 %*)
OSVČ13,5 % z 50 % ZD×29,2 % z 55 % ZD29,2 % z 55 % ZD
osoba bez zdanitelných příjmů13,5 % z min. mzdy
státní pojištěnec13,5 % ze 15 440 Kč
*)sleva na pojistném 5 % z vyměřovacího základu – zkrácené úvazky vybraných zaměstnanců
min. vyměřovací základmin. vyměřovací základmax.. vyměřovací základmax.. vyměřovací základ
subsystémměsíční„roční“měsíční„roční“
veřejné zdravotní pojištění21 983,50 Kč263 802 Kč
sociální zabezpečení
hlavní činnost
vedlejší činnost (v.č.)
rozhodná část. pro účast v.č.
13 191 Kč*)
4 837 Kč
158 292 Kč
58 044 Kč
105 520 Kč
po překročení ročního max.
vym. zákl.
2 110 416 Kč
*)výjimka pro začínající OSVČ při dodržení podmínek 10 992 Kč

Daň z nemovitých věcí 2024

velikost obcekoeficient
do 1 000 obyvatel1,0
1 001 – 6 000 obyvatel1,4
6 001 – 10 000 obyvatel1,6
10 001 – 25 000 obyvatel2,0
25 001 – 50 000 obyvatel2,5
nad 50 001 obyvatel, ve statutárních městech, Františkových Lázních, Mariánských Lázní, Luhačovicích a Poděbradech3,5
v Praze4,5 (5)
Daň z pozemkůHodnotaDaň ze staveb a jednotek
vybrané zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice zahrady, ovocné sady)1,35 %A) budovy obytného domu
B) jiné budovy ve skupině obytných budov
A) 3,50 Kč
B) 3,50 Kč
trvalé travní porosty, lesní pozemky0,45 %A) budovy pro rodinnou rekreaci
B) jiné budovy ve skupině rekreačních budov
A) 11,00 Kč
B) 3,50 Kč
stavební pozemky3,50 Kčskupina garáže – zdanitel. stavby a jednotky14,50 Kč
zpevněné plochy pro podnikání nebo zařazené v obchodním majetku
A) zemědělské
B) ostatní
A) 1,80 Kč
B) 9,00 Kč
zdanitelné stavby a jednotky podnikání:
A) zemědělská prvovýroba
B) ostatní podnikání, průmysl, stavebnictví, doprava, energetika
A) 3,50 Kč
B) 18,00 Kč
zastavěná plocha a nádvoří, vybrané ostatní plochy, jiné plochy0,35 Kčostatní zdanitelné stavby11,00 Kč
nevyužitelné ostatní plochy0,08 Kčostatní zdanitelné jednotky3,50 Kč

Sazby daně z přidané hodnoty 2024

základní sazba21 %
snížená sazba12 %

Daň silniční 2024

největší povolená hmotnost v tunáchnejvětší povolená hmotnost v tunách
počet nápravnejméněméně nežvýše daně v Kč
2120
21213800
213142 300
214153 200
2157 200
3150
315171 400
3239 000
4230
42914 000
největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunáchnejvětší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách
počet nápravnejméněméně nežvýše daně v Kč
2160
21618400
21820900
225288 000
228318 700
231337 200
23312 100
218 400
3 a více360
3 a více363811 800
3 a více384016 300
3 a více4024 200
Největší povolená hmotnost v tunáchvýše daně v Kč
méně než 120
nejméně 123 600
počet jízd v kombinované dopravě za zdaňovací obdobíVýše slevy pro toto vozidlo
více než 120 jízd90 % daně
od 91 do 120 jízd75 % daně
od 61 do 90 jízd50 % daně
od 31 do 60 jízd25 % daně

Bc. Marta Šťastná daňová poradkyně, zkušební komisařka při KDP ČR, členka sekce DPH a sekce daně z příjmů fyzických osob při KDP ČR. V soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních“.

Tým VOX | 16. 1. 2024

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO