Assessment centra/development centra

Vzdělávací program na míru v prostředí assessment centra/development centra VOX.

Tyto nástroje poskytují možnost zmapovat konkrétní oblast chování člověka, která je jinými metodami těžko identifikovatelná nebo vůbec nezjistitelná. Jedná o takové oblasti, které jsou pro zaměstnavatele vzhledem k výkonnosti daného zaměstnance důležité. Například způsob, jakým člověk komunikuje se svým okolím, jak dokáže zjišťovat názory druhých nebo vyjednávat, jak zvládá náročné situace, jak aktivně vstupuje do situací a jak tuto aktivitu vzbuzuje u ostatních.

>> Osvědčené modelové situace

>> Pro nově příchozí

>> Pro celé týmy

>> Využíváme řady testů


Co je obsahem?

Modelové situace jsou jednou z nejzákladnějších technik, která se při AC/DC využívá. Z pravidla bývají blízké pracovní realitě, abychom dokázali rozeznat chování v konkrétních pracovních situacích. Důležitým typem jsou pro nás i modelové situace stresové, díky kterým zjišťujeme výkonnost jednotlivců pod tlakem a jejich reakce na různorodé úkoly. Průběžná zpětná vazba je samozřejmou součástí programu. Spojena je se SWOT analýzou dalšího osobního rozvoje.

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO