Aktuálně o výběru daní – Konference daňový řád 2023

Přijďte s námi diskutovat a získejte cenné rady od respektovaných autorit vašeho oboru. Kromě připraveného programu je našim cílem zodpovědět i položené sporné otázky z vaší praxe. Diskuzi bude moderovat Ing. Zdeněk Burda, který je zároveň odborným garantem konference. Konferenci pořádáme v hotelu Olympik – Artemis v Praze 13. – 14. 11. 2023.

POZOR: Od 9. 11. nebude možné se přihlásit na našich stránkách, ale pouze přímo po domluvě s organizátory, a to emailem ludmila.jelinkova@vox-kurzy.cz, nebo telefonicky na 777 741 798.

Budeme se jako obvykle zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou se zaměřením na správu daní. I v letošním dvacátém třetím ročníku podchytíme aktuální otázky, které jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici – u vybraných témat nabízíme místo samostatného přednášejícího více lektorů z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku.

Snahou letošní konference je opět hledání hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé.

Záběry policie při daňovém posuzování

V odborné veřejnosti se v poslední době velmi diskutovalo o možnosti využít kamerové záběry policie při daňovém posuzování knihy jízd daňového subjektu. Soudkyně Nejvyššího správního soudu a krajského soudu se proto budou zabývat možností využití důkazů od třetích osob a institucí v daňovém řízení.

Úmrtí daňového poplatníka a jeho povinnosti

Pohled soudce na skutečnost, že i po úmrtí daňového poplatníka nekončí jeho daňové povinnosti, bude tématem další přednášky.

Dožádání zahraničních správců daně

Vzhledem k otevřenosti naší ekonomiky je zcela běžné obchodování se zahraničím a tudíž i dožádání zahraničních správců daně při kontrolní činnosti. Pravidly a úskalími v této oblasti se budou zabývat odborník ze státní správy i daňový poradce.

Jak napsat kasační stížnost

Napsat žalobu či kasační stížnost správně nemusí být zcela jednoduché ani pro odborníka. Soudce Nejvyššího správního soudu nás obohatí o své zkušenosti z kauz, které posuzuje.

Prověřování nadměrných odpočtů

Prověřování nadměrných odpočtů je často velmi dlouhé a s tím souvisí otázka úhrady úroků od státu v případě, že je nárok na odpočet DPH obhájen. Přestože jde o již mnoho let spornou problematiku, stále ještě nejsou vyřešeny všechny nejasnosti s tím spojené. I zde se účastníky pokusíme informovat o aktuálním stavu.

Digitalizace a elektronická komunikace se státem

Digitalizace a elektronická komunikace se státem je často opakovaným cílem nejrůznějších politických reprezentací. S praktickými zkušenostmi s elektronickou komunikací s finančními orgány nás seznámí zástupce Komory daňových poradců.

Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu, krajských soudů apod.

Řečníci konference

Ing. Zdeněk Burda
(daňový poradce, člen sekce správy daní při KDP ČR)

Mgr. Ing. Lenka Bursíková
(soudkyně KS Praha)

Mgr. Jiří Gottwald
(soudce Krajského soudu v Ostravě – předseda senátu správního soudnictví a místopředseda krajského soudu pro úsek správního soudnictví)

Ing. Tomáš Hajdušek
(daňový poradce, vedoucí sekce správy daní KDP ČR)

Ing. Vítězslav Kapoun
(ředitel Odboru daní z příjmů II, Generální finanční ředitelství)

Ing. Vítězslav Kapoun
(ředitel Odboru daní z příjmů II, Generální finanční ředitelství)

Mgr. Lenka Krupičková, LL.M.
(soudkyně Nejvyššího správního soudu)

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D
(soudce Nejvyššího správního soudu, soudce ad hoc Evropského soudu pro lidská práva a profesor na Katedře teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

Ing. Pavel Říha
(daňový poradce evidenční číslo 04597 zapsaný v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky)

Program konference (13.11.)

9:00–11:00 Mezinárodní dožádání
Ing. Zdeněk Burda, Ing. Vítězslav Kapoun

11:30–13:00 Daňový subjekt žije i po smrti
Mgr. Jiří Gottwald

14:00–16:00 Součinnost třetích osob a institucí se správcem daně a použitelnost takto získaných důkazních prostředků
Mgr.  Lenka Krupičková, Mgr. Ing. Lenka Bursíková, soudkyně KS Praha

Program konference (14.11.)

9:00–11:00 Úroky ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH
Ing. Tomáš Hajdušek – KDP + další přednášející bude doplněn

11:30–13:00 Jak správně postupovat před správním soudem v daňových věcech
JUDr. Kühn, soudce NSS

14:00–16:00 Praktické zkušenosti s elektronickou komunikací se správcem daně
Ing. Pavel Říha

Konferenci pořádáme v hotelu Olympik – Artemis v Praze 13. – 14. 11. 2023.

Partneři akce


Tým VOX | 28. 8. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO