Zdenka Vostrovská: Vzdělávací řemeslo na vzestupu

V posledních letech čelíme neustálému přívalu změn a nečekaných událostí, které vnáší nové požadavky i na pracovníky. My spotřebitelé nakupujeme za vyšší ceny, výrobci vyrábí s vyššími náklady. Jak to udělat, abych produkoval více s menším počtem zaměstnanců nebo abych za méně času odvedl více práce?

Demografické změny s sebou přináší stárnutí obyvatelstva a nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací a praxí. Požadavky firem na zaměstnance se s technologickým pokrokem (průmyslem 4.0) mění rychleji než kvalifikační struktura těchto pracovníků.

Jsem v častém kontaktu s našimi klienty – především HR manažery, kteří zodpovídají za rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Často argumentují tím, že na požadované pozice najímají již lidi s potřebnými znalostmi a dovednostmi, které není třeba dále rozvíjet. Tato strategie v současných podmínkách již ale přestává fungovat. I když se podaří tyto zaměstnance vyhledat a najmout, jejich znalosti a dovednosti budou stejně rychle zastarávat.

Jak firmy, tak i OSVČ – jednotlivci, musí počítat s tím, že finanční časové investice do vzdělávání budou neustále růst a kvalifikace se stává nejvýznamnější obchodní investicí a determinuje stupeň konkurenceschopnosti.

Trendy ukazují, že zaměstnavatelé poptávají na pracovním trhu lidi, kteří jsou především iniciativní, přizpůsobiví, umí si nastavovat priority, mají samostatné, kritické a analytické myšlení a jsou hlavně oddaní. Zároveň propojení hard skills znalostí a soft skills dovedností je cestou zvýšení produktivity práce a velkou výzvou pro vzdělávací instituce. Otázkou je, jak je vzdělávání efektivní a jak pomáhá businessu.

Například účetní dnes musí dodržovat zákony, postupy, směrnice, musí mít smysl pro detail a vedou celou řadu záznamů. V jejich náročné práci bude potřeba se ještě do budoucna zdokonalovat v dalších znalostech a dovednostech jako je schopnost rozpoznávat vzorce a trendy a pochopit potřeby businessu.

Co to všechno pro nás znamená? V byznysovém plánu si zkrátka musíme nechat volný prostor pro vývoj a vzdělávání. Pokud chceme udržet tempo s konkurencí, nemůžeme se přitom držet zastaralé techniky ani zastaralých dovedností. Pro upřesnění použiji kontroverzní příměr – podívejte se na Ukrajinský konflikt. Tabulková čísla o potenciálu nic neznamenají, pokud chybí správné vedení, koordinace, komunikace, motivace nebo vybavení. Nestavme si před očima Potěmkinovy vesnice. Podívejme se do svého byznysu a přiznejme si, co z toho reálně máme.

Pro mě a mé kolegy je tato situace náročná v tom, že musíme být o krok napřed, tedy znát dobře trendy a směr, jakým se budou ubírat odborné profese, a tím pádem, kam se bude ubírat vzdělávání. Naštěstí naše 30letá zkušenost nám v tomto ohledu hraje do karet, protože jsme za tu dobu pro sebe získali velké množství schopných lektorů, kteří novými tématy žijí celý svůj profesní život a nedělá jim problém se o svůj odborný pohled podělit.

Zdenka Vostrovská Zakladatelka vzdělávací společnosti 1. VOX, vysokoškolský pedagog a propagátorka celoživotního vzdělávání. Od roku 1993 organizovala ucelené vzdělávací programy pro firmy i jednotlivé specialisty. V současné době pečuje o dlouhodobé klienty a pomáhá organizovat projekt ukázkových seminářů HR Chatting.

Tým VOX | 25. 1. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO