Projektové a dotační programy

VOX úspěšně realizoval pět dlouhodobých vzdělávacích programů:

1.  Projekt Phare – Phare Programme Cross-Border Cooperation „Strengthening of PMU Capabilities“ a projekt Středoevropské iniciativy (SEI) „REFORM OF FINANCIAL SECTOR AND BANKING IN TRANSITION COUNTRIES“. 

2. „Specifika a zvláštnosti personálního managementu v malých a středních podnicích“. Grantový projekt číslo: CZ.04.3.07/4.1.01.3/4147 

3. Program Iniciativity Společenství EQUAL „EUROPODNIKATELKA 21. století“. Partner projektu číslo: EQUAL/ 2/43,CZ. 04.4.09/2.1.00.4/0059 

4. „E-learningové kurzy soft skills nositelem efektivnějšího vzdělávání“ v Plzeňském kraji. Grantový projekt číslo: CZ.1.07/3.2.02/01.0018

5. Vzdělávací program „Lektorských dovedností a aplikace vhodných metod lektorské výuky“ prostřednictvím vzdělávacího programu „Manažerských dovedností pro nižší a střední management“ v Pardubickém kraji. Grantový projekt číslo: CZ.1.07/3.2.13/03.0010.

VOX se dále podílel na realizaci třech projektů z ESF v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“:

1.„Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů“ ve Středočeském kraji. Grantový projekt číslo: CZ.1.07/3.2.11/02.0010.

2. „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“ v Karlovarském kraji. Grantový projekt číslo: CZ.1.07/3.2.12/03.0027.

3. „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“. Grantový projekt číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00188.

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO