Obrana proti manipulaci – základní tipy Zdenky Tmějové

Dokážete si poradit s manipulací jednoduše? Ne každý manipulátor je „arabským šejkem, který zjistil, že je vaším vzdáleným příbuzným a nyní by se rád podělil o pár milionů Dolarů…“. Skutečné a nebezpečné manipulace jsou mnohem promyšlenější. A manipulátor si rád dává tu práci, aby ani po odhalení nebylo jednoduché vrátit vše do normálu. Zdravý rozum nám proto radí, abychom se takovým lidem radši vyhnuli. Co když jsme se ale už do promyšlené pasti chytili? Nebo pokud nemáme jinou možnost, než-li vyjednávat? To vám poradí lektorka nejžádanějších seminářů o manipulaci, Zdenka Tmějová.

Co Vás přivedlo k tématu obrany proti manipulaci?

Především moje osobní zkušenosti s manipulátory jak v osobním, tak pracovním prostředí. Na vysoké škole v seminářích o psychopatologii jsme probírali různé poruchy osobnosti, které mají tendence manipulovat z hlediska pacientů, klientů, kterým je třeba pomoci. Ale nikdo nás neupozornil na to, co právě oni můžou způsobit druhým ve vztahu. Nikdo nás neučil, jak manipulaci rozpoznat a jak se ji účinně bránit. Postupně jsme se tímto tématem zabývala a ukázala se mi celá šíře tohoto tématu. Asi 20 let pracuji s lidmi, kteří si prošli manipulaci ve vztazích, a to jak osobních, tak pracovních. Týká se to mnoha lidí, a proto jsem zařadila jedno velké téma do tohoto kurzu.

„…o to v manipulaci jde, vyvolat vaši emoční reakci.“

Pokud se již s manipulátorem potkáme, jakých zásad se doporučujete držet?

  1. Znát zbraně manipulace, tedy znát mechanismus manipulace.
  2. Ideálně nebýt na komunikaci s manipulátorem sami.
  3. Znát sám sebe, svoje stinné stránky a emoční zranění, pracovat na své sebeúctě, a hlavně umět pracovat a ovládat svoje emoce. Protože o to v manipulaci jde, vyvolat vaši emoční reakci.
  4. Na komunikační úrovni neobhajovat se, nevysvětlovat a držet se věcné roviny rozhovoru
  5. Klást konkrétní otázky
  6. Přistihnout je při lžích
  7. Naučit se kontra-manipulaci neboť s klasickou asertivitou si vůbec nevystačíte.

Můžete přiblížit svůj přístup k probírání tohoto tématu na semináři?

Vycházím především z praxe. Účastníci dostanou rychlý vhled do podstaty manipulace, získají dotazník 32 znaků manipulátora a nejčastější taktiky manipulátorů a základní obranu formou kontramanipulace. Uvádím příklady mé i klientů, jak rozpoznat manipulaci a jak ji řešit.

Máte nějaké příklady, kdy účastníkům pomohl Váš seminář rozpoznat a zvládnout manipulativní chování?

Ano.  Na seminář často přijdou lidé, kteří sami tuší, že něco není v pořádku a chtějí si potvrdit svoje tušení. Jeden manipulátor dokonce musel odejít ze své funkce a v ostatních případech účastníci úspěšně zvládli komunikaci. Vím o třech případech na pracovní úrovni a o pěti v osobních vztazích, kde to účastníkům pomohlo. Ovšem to jsou jen ti, kteří mi dali zpětnou vazbu nebo jsem s nimi měla další konzultaci.

Mgr. Zdenka Tmějová absolventka katedry filozofie a psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Absolvovala výcvik v Gestalt terapii Institutu IGTP, Koučink pro kouče v Koučink centru, NLP Practitioner (neurolingvistické programování), Kognitivně-behaviorální terapii, hypnotickou a nehypnotickou psychoterapii M. H. Ericksona, výcvik asertivity, telefonické krizové intervence a řadu psychologických seminářů zaměřených na psychodiagnostiku. Aktuálně ve své praxi působí jako lektorka, terapeutka, poradkyně v mezilidských vztazích a koučka.

Tým VOX, 22. 2. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO