Mgr. Jan Špaček

advokát specializující se na litigace a znalecké právo

Mgr. Jan Špaček vystudoval Právnickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze. Profesní zkušenosti získal výkonem praxe advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Miroslava Krutiny a v advokátní kanceláři Duška, Svobodová a spol. V roce 2011 úspěšně složil advokátní zkoušky. Při své advokátní praxi nejprve spolupracoval se zavedenými advokátními kancelářemi, a to Duška & Svobodová advokátní kancelář, a Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář. Od roku 2012 pak vykonává samostatnou advokátní praxi. Zabývá se zejména zastupováním klientů v řízeních před soudy (litigace). Zajímá se o správu justice v širším slova smyslu, včetně oblastí týkajících se znaleckého práva a výkonu znalecké činnosti. Členem České advokátní komory je od roku 2007.

Mgr. Jan Špaček

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO