Mgr. Ing. Dagmar Christophová

daňová poradkyně, auditorka, soudní znalkyně

Jako daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisí. Je soudní znalkyní pro základní odvětví ekonomika, odvětví účetní evidence, likvidatura. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakulta řízení, obor Ekonomické informace a kontrola. Právní vzdělání získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsána v rejstříku Komory daňových poradců ČR. Je předsedkyní představenstva a jednatelkou společnosti c.k. daňová kancelář, a.s.. která spolu se sesterskými společnostmi c.k. audit,, s.r.o., c.k. účetní kancelář, s.r.o. a c.k. ekonomická kancelář, s.r.o. nabízí a poskytuje zejména služby v oblasti statutárního auditu, auditu neziskového sektoru, všech typů daní, účetnictví a vedení souvisejících evidencí, znaleckých posudků v oboru ekonomika, účetnictví a daně a dalších ekonomických služeb. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Mgr. Ing. Dagmar Christophová

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO