JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Právnická fakulta UP Olomouc, členka komise pro harmonizaci civilního procesu s NOZ, členka komise pro rekodifikaci občanského súdného poriadku v SR

Odborná asistentka na Katedře občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Primárním zaměřením je civilní proces a rodinné právo, jemuž se věnuje i ve své praxi advokátního koncipienta. Byla členkou komise pro harmonizaci civilně procesního práva s novým občanským zákoníkem a podílela se na přípravě zákona o zvláštních řízeních soudních. Nyní je členkou Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. Je spoluautorkou komentáře k občanskému soudnímu řádu, připravovaného komentáře k novému občanskému zákoníku a řady článků v odborných časopisech.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo