JUDr. Ing. Martin Štika

Soudní exekutor – Exekutorský úřad v Hradci Králové

JUDr. Ing. Martin Štika (* 1985) vystudoval obor Ekonomika a management na Vysoké škole finanční a správní a právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Státní rigorózní zkoušku složil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesně působí od roku 2016 jako soudní exekutor v Hradci Králové. V současné době je doktorandem na Katedře občanského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Pravidelně odborně publikuje, přednáší a veřejně vystupuje k problematice exekucí. Zejména je autorem monografie Exekuce v praxi (Aleš Čeněk s.r.o.) a komentářů Chráněný účet a Milostivé léto II (obojí Wolters Kluwer ČR, a. s.). Dále je spoluautorem obou vydání monografie Soudní exekuce a rozsáhlého komentáře k exekučnímu řádu (obojí Wolters Kluwer ČR, a. s.). V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU za rok 2017.

JUDr. Ing. Martin Štika

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO