JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

advokátka, AK Skalická, působí rovněž jako přednášející na vysokých školách

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA je advokátkou zapsanou u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory. Specializuje se na daňové právo v České i Slovenské republice, zejména na daňové spory (obrana v daňovém řízení včetně soudního přezkumu) a mezinárodní zdanění. Kromě vlastní advokátní praxe spolupracuje jako vyučující daňových a právních předmětů s vysokými školami. Pravidelně publikuje v odborném tisku. Je rovněž autorkou publikace Mezinárodní daňové vztahy (již 3. aktualizované vydání), a spoluautorkou několika dalších monografií.
Je členem Observatory on the Practical Protection of Taxpayers’ Rights, která se zabývá ochranou práv daňových subjektů po celém světě. Je rovněž členem International Fiscal Association (IFA), přičemž byla jmenována národním zpravodajem za Českou republiku pro roky 2013, 2014 a 2015. V soutěži Daňař & daňová firma roku byla zvolena „Daňovou hvězdou“ pro mezinárodní daně v letech 2016, 2015 a 2011 a zároveň byla v letech 2016, 2015, 2014 a 2011 zařazena do „Daňové kanceláře snů“.

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo