JUDr. Daniel Hušek, MPA

vedoucí oddělení správy daní na FÚ pro Středočeský kraj

Je absolventem Právnické fakulty Masarykova univerzity v Brně, kde absolvoval rovněž rigorózní řízení. Kariéru začal v Odboru daňové legislativy Ministerstva financí.
Následně se stal vedoucím Oddělení daňového procesu Finančního úřadu pro Středočeský kraj, jímž je dosud. Odborně zde přirozeně cílí na otázky daňového práva (zejména procesního), s přesahy do mnoha dalších oblastí práva.
Příležitostně publikuje v odborných periodicích a přednáší.
Stal se zkušebním komisařem Komory daňových poradců.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO