Josef Vošmik

Podílí se na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí a seminářů, zpracovává nejrůznější metodické materiály, aktivně se účastní genderových auditů.
V poslední době se věnuje především spolupráci s orgány státní správy (MPSV, MMR, MŠMT), vzdělávání a genderovým aspektům pomáhajících profesí
a působí také jako mediální koordinátor. Vystudoval obor sociální práce na FF UK, poté ještě veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Nyní dokončuje doktorské studium oboru aplikovaná etika na FHS UK, kde se mj. zaměřuje
i na genderové otázky v etických souvislostech. Před příchodem do organizace působil několik let
ve státní správě a neziskovém sektoru, hlavně v oblasti řízení projektů financovaných z ESF, věnuje se ale také pedagogické a publikační činnosti a sociální práci s dětmi z dětských domovů. Je členem Genderové expertní komory ČR.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO