Ing. Petr Valdman

Státní fond životního prostředí ČR – náměstek ředitele

Petr Valdman je absolventem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Pracuje jako náměstek ředitele Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), od dubna 2006 řídí úsek řízení projektů, který je zodpovědný za implementaci evropských fondů v oblasti životního prostředí (Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj) a administraci podpor z prostředků SFŽP ČR. Od února 2005 byl vedoucím odboru ochrany vod SFŽP ČR, gestorem opatření 3.2 „Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství“ v rámci Priority 3 Operačního programu Infrastruktura, předtím pracoval mj. jako externí konzultant v oblasti ochrany životního prostředí. Je členem Pracovní skupiny a Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti, členem Monitorovacího výboru Operačního programu Infrastruktura a Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí, členem Asociace čistírenských expertů České republiky, členem Meziresortní pracovní skupiny k problematice financování implementace Směrnice Rady 91/271/EHS. Podílel se na přípravě Programového dokumentu Operační program Životní prostředí, včetně přípravy prováděcích dokumentů k Operačnímu programu Životní prostředí.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO