Ing. Petr Valdman

Státní fond životního prostředí ČR – náměstek ředitele

Petr Valdman je absolventem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Pracuje jako náměstek ředitele Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), od dubna 2006 řídí úsek řízení projektů, který je zodpovědný za implementaci evropských fondů v oblasti životního prostředí (Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj) a administraci podpor z prostředků SFŽP ČR. Od února 2005 byl vedoucím odboru ochrany vod SFŽP ČR, gestorem opatření 3.2 „Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství“ v rámci Priority 3 Operačního programu Infrastruktura, předtím pracoval mj. jako externí konzultant v oblasti ochrany životního prostředí. Je členem Pracovní skupiny a Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti, členem Monitorovacího výboru Operačního programu Infrastruktura a Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí, členem Asociace čistírenských expertů České republiky, členem Meziresortní pracovní skupiny k problematice financování implementace Směrnice Rady 91/271/EHS. Podílel se na přípravě Programového dokumentu Operační program Životní prostředí, včetně přípravy prováděcích dokumentů k Operačnímu programu Životní prostředí.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo