Ing. Otakar Machala

daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR

Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisí. Je společníkem a jednatelem daňově poradenské společnosti ABC Moravia, s.r.o. Ve své praxi, v  přednáškové činnosti a při lektorském vedení vzdělávacích kurzů se orientuje právě na problematiku daně z příjmů právnických a fyzických osob a účetnictví. Publikuje odborné články na téma typu „Bezúplatné příjmy právnických osob, fyzických osob, bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmů, změna účetního období apod.“ pro rozličná nakladatelství např. Verlag Dashöfer, Walters Kluwer, Bilance, Mladá fronta, ANAG a jiné, je autorem publikace „Odložená daň z příjmů 2002“. Dlouholetý člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Otakar Machala

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO