Ing. Eva Směšná

lektorka a odborná poradkyně v oblasti ochrany životního prostředí

Eva Směšná je odbornou poradkyní v oblasti ochrany životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti o nakládání s odpady, obalech, předcházení ekologické újmě, správním řízení v odpadovém hospodářství, zpětném odběru apod. Je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a oboru Právo v podnikání na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze. Má více než dvacetiletou praxi na různých provozních a poradenských pozicích a ve službách v oblasti ochrany životního prostředí. Je držitelkou osvědčení Projektový manažer OPŽP, Manažer udržitelné spotřeby a výroby a je pověřenou osobou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Eva Směšná

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo