Ing. Eva Směšná

lektorka a odborná poradkyně v oblasti ochrany životního prostředí

Eva Směšná je odbornou poradkyní v oblasti ochrany životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti o nakládání s odpady, obalech, předcházení ekologické újmě, správním řízení v odpadovém hospodářství, zpětném odběru apod. Je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a oboru Právo v podnikání na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze. Má více než dvacetiletou praxi na různých provozních a poradenských pozicích a ve službách v oblasti ochrany životního prostředí. Je držitelkou osvědčení Projektový manažer OPŽP, Manažer udržitelné spotřeby a výroby a je pověřenou osobou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Eva Směšná

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo