doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

VŠE Praha – vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., je vedoucím katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1993 je auditorem a společníkem auditorské společnosti a odborným garantem dílčí zkoušky Komory auditorů ČR z informačních a komunikačních technologií a členem zkouškových komisí pro zkoušky auditorů. Od roku 2004 je členem Výboru KAČR pro kontinuální profesní vzdělávání. Od roku 1995 je členem European Accounting Association (EAA) a American Accounting Association (AAA), v roce 2005 byl zvolen poprvé a v roce 2008 podruhé národním koordinátorem EAA v ČR. Od roku 2004 je jedním ze tří zástupců VŠE v Praze v Národní účetní radě. Byl koordinátorem prvního oficiálního překladu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) do češtiny a současně i překladatelem jejich významné části, pro Nejvyšší kontrolní úřad překládal také významnou část Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS). V roce 2007 byl zvolen členem Výkonného výboru Komory auditorů ČR a stal se předsedou Výboru pro vnější vztahy KAČR. V roce 2010 byl zvolen 1. viceprezidentem KAČR. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je členem redakčních rad odborných časopisů, členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO